Riista- ja kalatalous

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2013

Tässä kirjoituksessa esitetään vuoden 2013 seurantatulokset Tornionjoen lohi- ja meritaimenkantojen tilasta. Käytetyt seurantamenetelmät ovat jokipoikasten sähkökalastus, vaelluspoikasten rysäpyynti, nousukalojen kaikuluotaus, saaliskalojen ikä-, koko- ja sukupuolirakenteen analysointi näytteiden avulla, saalistilastointi, kalastuskysely ja kalamerkinnät.

Lue lisää –>

Taimenen mäti-istutus Järvi-Suomen koskissa – kasvaako poikastiheys?

Mäti-istutusta on käytetty laajalti virtakutuisten lohikalojen heikentyneiden kantojen hoitoon ja elvytykseen. Suomessa mäti-istutusta käytetään yleisesti järvi- ja meritaimenkantojen joki- ja vaelluspoikastuotannon lisäämiseen. Mädin istuttaminen voi olla joki- tai vaelluspoikasten istuttamista parempi vaihtoehto, koska mätinä istutettu kala käy elinkiertonsa lähes kokonaan läpi luonnossa. Sekakannan perimä ja ilmiasu voisivat näin pysyä mahdollisimman lähellä luonnonkannan tilaa.

Lue lisää –>

Ammattikalastus sisävesillä 2012

Sisävesialueen ammattikalastuksen saaliin arvo kasvoi vuonna 2012 kaksi miljoonaa euroa vuoteen 2010 verrattuna. Saaliin arvo oli noin 10,5 miljoonaa euroa. Ammattikalastajat saivat sisävesiltä saaliiksi lähes 4,8 miljoonaa kiloa kalaa, mikä on reilut 0,2 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuonna 2010.

Lue lisää –>

Vesiviljely 2012

Suomessa kasvatettiin vuonna 2012 noin 12,7 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Kokonaistuotannon määrä kasvoi edellisvuodesta noin 1,4 miljoonaa kiloa. Tuotannon arvo (44,6 milj. €) kuitenkin laski (2,5 milj. €) vuoden 2011 arvosta. Ruokakalaksi kasvatetusta kalasta oli kirjolohta noin 11,3 miljoonaa, siikaa noin 1,2 miljoonaa ja muita ruokakalalajeja runsaat 0,1 miljoonaa kiloa.

Lue lisää –>