Riista- ja kalatalous

Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta muutoksessa

Tähän raporttiin on koottu seitsemän artikkelia, jotka käsittelevät Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta -tutkimusohjelmassa vuosina 2009–2013 käsiteltyjä teemoja. Yhteisenä näkökulmana artikkeleissa on pyrkimys tunnistaa kala-, riista- ja porotalouden käytön ja hallinnan muutoksia, tukea eläinluonnonvarojen käytön suunnittelua sekä osallistua ongelmien ratkaisuun ja uusien elinkeinojen kehittämiseen toimialalle. Tutkimusohjelman tapaan kirjoituksissa painottuvat yhteiskunta- ja taloustieteellinen tutkimus sekä moni- ja poikkitieteisyys.

Lue lisää –>

Hyljevahingot ja vahinkohylkeet kalastajahaastatteluissa

Suomessa haastateltiin ammattikalastajia Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson alueelta hyljevahingoista ja vahinkohylkeistä. Kalastajien mukaan hylkeet aiheuttavat merkittävää vahinkoa kalastukselle. Vahingot ja niiden laajuus vaihtelivat kalastustavan mukaan.

Lue lisää –>

Ammattikalastus sisävesillä 2012

Sisävesialueen ammattikalastuksen saaliin arvo kasvoi vuonna 2012 kaksi miljoonaa euroa vuoteen 2010 verrattuna. Saaliin arvo oli noin 10,5 miljoonaa euroa. Ammattikalastajat saivat sisävesiltä saaliiksi lähes 4,8 miljoonaa kiloa kalaa, mikä on reilut 0,2 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuonna 2010.

Lue lisää –>

Vesiviljely 2012

Suomessa kasvatettiin vuonna 2012 noin 12,7 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Kokonaistuotannon määrä kasvoi edellisvuodesta noin 1,4 miljoonaa kiloa. Tuotannon arvo (44,6 milj. €) kuitenkin laski (2,5 milj. €) vuoden 2011 arvosta. Ruokakalaksi kasvatetusta kalasta oli kirjolohta noin 11,3 miljoonaa, siikaa noin 1,2 miljoonaa ja muita ruokakalalajeja runsaat 0,1 miljoonaa kiloa.

Lue lisää –>