Riista- ja kalatalous

Vesiviljely 2013

Suomessa kasvatettiin vuonna 2013 noin 13,6 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Kokonaistuotannon määrä kasvoi edellisvuodesta noin 1,0 miljoonaa kiloa. Myös tuotannon arvo (56,0 milj. €) nousi huomattavasti (11,4 milj. €) vuoden 2012 arvosta. Ruokakalaksi kasvatetusta kalasta oli kirjolohta noin 12,2 miljoonaa, siikaa noin 1,2 miljoonaa ja muita ruokakalalajeja 0,2 miljoonaa kiloa.

Lue lisää –>

Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Kuusamo on Suomen suosituimpia kalastusmatkailukohteita. Kuusamoa halkovassa Oulankajoen vesistössä elää kolme luonnonvaraista järvitaimenkantaa, joita kalastavat vuosittain tuhannet kalastajat. Tämän Oulun yliopiston Thule-instituutin toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luonnonvaraisten järvitaimenkantojen esiintymisalueelle suuntautuvan kalastusmatkailun tuottamia aluetaloudellisia vaikutuksia Kuusamossa. Tutkimus toteutettiin osana Metsähallituksen johtamaa, EU:n Karelia ENPI CBC -ohjelman rahoittamaa hanketta Saving our joint treasure: sustainable trout fisheries for the transborder Oulanka river system.

Lue lisää –>

Rapuruton vaikutukset Suomen raputalouteen

Rapuruton aiheuttaja Aphanomyces astaci on lähtöisin Pohjois-Amerikasta. Taudinaiheuttajan evoluutio on tapahtunut Pohjois-Amerikan monien rapulajien loisena ja johtanut eriytyneisiin genotyyppeihin, joista Suomessa on tavattu kahta, vanhaa jokiraputyypin (As) ja uudempaa täpläraputyypin rapuruttoa (Ps1).

Lue lisää –>

Kalan ulkomaankauppa 2013

Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen viime vuonna lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Tuonnin arvo sen sijaan kasvoi reippaasti, yli 50 miljoonaa euroa.

Lue lisää –>