Riista- ja kalatalous

Kalankasvatuksen investointikustannukset ja kilpailukyky avomerellä Suomessa

Kalankasvatus lisääntyy avoimilla merialueilla. Niillä olosuhteet aiheuttavat haasteita tuotannon järjestämiselle. Tuotannon tulee olla kannattavaa ja kilpailukykyistä, jotta yrityksillä on motivaatio investoida avomerikasvatukseen.

Lue lisää –>

Kalankasvatuksen avomeritekniikat ja niiden soveltuvuus Suomeen.

Tässä raportissa esitetään käytössä olevia kalankasvatustekniikoita avoimilta merialueilta. Maailmassa kalankasvatus lisääntyy erityisesti avomerialueilla tilan ja muun merialueen käytön suunnittelun takia.

Lue lisää –>

Kalajalosteiden tuotanto 2013

Kalajalosteiden raaka-aineena käytettiin Suomessa vuonna 2013 yhteensä 80 miljoonaa kiloa kalaa. Siitä 53 miljoonaa kiloa oli kotimaista ja 27 miljoonaa kiloa ulkomailta tuotua kalaa.

Lue lisää –>

Metsästys 2013

Riistanhoitomaksun vuonna 2013 maksoi 308 400 metsästäjää, joista 212 800 kävi metsällä vähintään kerran pyyntikauden aikana. Pienriistaa tavoitteli 188 400 ja hirvieläimiä 111 400 metsästäjää. Vesilintujahdissa kävi 92 700 ja metsäkanalintumetsällä 122 900 metsästäjää.

Lue lisää –>