Riista- ja kalatalous

Metsästys 2013

Riistanhoitomaksun vuonna 2013 maksoi 308 400 metsästäjää, joista 212 800 kävi metsällä vähintään kerran pyyntikauden aikana. Pienriistaa tavoitteli 188 400 ja hirvieläimiä 111 400 metsästäjää. Vesilintujahdissa kävi 92 700 ja metsäkanalintumetsällä 122 900 metsästäjää.

Lue lisää –>

Vesiviljely 2013

Suomessa kasvatettiin vuonna 2013 noin 13,6 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Kokonaistuotannon määrä kasvoi edellisvuodesta noin 1,0 miljoonaa kiloa. Myös tuotannon arvo (56,0 milj. €) nousi huomattavasti (11,4 milj. €) vuoden 2012 arvosta. Ruokakalaksi kasvatetusta kalasta oli kirjolohta noin 12,2 miljoonaa, siikaa noin 1,2 miljoonaa ja muita ruokakalalajeja 0,2 miljoonaa kiloa.

Lue lisää –>

Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Kuusamo on Suomen suosituimpia kalastusmatkailukohteita. Kuusamoa halkovassa Oulankajoen vesistössä elää kolme luonnonvaraista järvitaimenkantaa, joita kalastavat vuosittain tuhannet kalastajat. Tämän Oulun yliopiston Thule-instituutin toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luonnonvaraisten järvitaimenkantojen esiintymisalueelle suuntautuvan kalastusmatkailun tuottamia aluetaloudellisia vaikutuksia Kuusamossa. Tutkimus toteutettiin osana Metsähallituksen johtamaa, EU:n Karelia ENPI CBC -ohjelman rahoittamaa hanketta Saving our joint treasure: sustainable trout fisheries for the transborder Oulanka river system.

Lue lisää –>

Rapuruton vaikutukset Suomen raputalouteen

Rapuruton aiheuttaja Aphanomyces astaci on lähtöisin Pohjois-Amerikasta. Taudinaiheuttajan evoluutio on tapahtunut Pohjois-Amerikan monien rapulajien loisena ja johtanut eriytyneisiin genotyyppeihin, joista Suomessa on tavattu kahta, vanhaa jokiraputyypin (As) ja uudempaa täpläraputyypin rapuruttoa (Ps1).

Lue lisää –>