Riista- ja kalatalous

Hirvenlihan arvo metsästä kulutukseen

Riistalihan tuotanto- ja kulutusketju poikkeaa muista elintarvikkeista, ja siten hirvenlihan arvon määrittämiseen voidaan käyttää erilaisia lähestymistapoja. Kun hirvenlihan arvo lasketaan tuotannosta ja jalostuksesta syntyvän jalostusarvon perusteella, voidaan sitä verrata muihin yhteiskunnan toimintoihin. Tässä selvityksessä esitetään, miten hirvenlihan arvo muodostuu arvoketjun toimijoiden kautta metsästyskustannusten, rahtijalostuksen ja vähittäismyynnin summana ja miten metsästäjät arvottavat itse saaliinsa. Hirvenlihan arvon lisäksi pyrittiin arvioimaan virkistysarvoa osana hirvenmetsästyksen kokonaisarvoa.

Lue lisää –>

Hirvenliha metsästä kulutukseen

Selvityksessä esitetään, miten hirvenlihamäärät kulkeutuvat kulutukseen ja mitkä tekijät vaikuttavat lihan käyttöön ja erityisesti hirvenlihamarkkinoihin.

Lue lisää –>

Metsästys 2013

Riistanhoitomaksun vuonna 2013 maksoi 308 400 metsästäjää, joista 212 800 kävi metsällä vähintään kerran pyyntikauden aikana. Pienriistaa tavoitteli 188 400 ja hirvieläimiä 111 400 metsästäjää. Vesilintujahdissa kävi 92 700 ja metsäkanalintumetsällä 122 900 metsästäjää.

Lue lisää –>

Vesiviljely 2013

Suomessa kasvatettiin vuonna 2013 noin 13,6 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Kokonaistuotannon määrä kasvoi edellisvuodesta noin 1,0 miljoonaa kiloa. Myös tuotannon arvo (56,0 milj. €) nousi huomattavasti (11,4 milj. €) vuoden 2012 arvosta. Ruokakalaksi kasvatetusta kalasta oli kirjolohta noin 12,2 miljoonaa, siikaa noin 1,2 miljoonaa ja muita ruokakalalajeja 0,2 miljoonaa kiloa.

Lue lisää –>