Riista- ja kalatalous

Pienriistan metsästys Pohjois-Suomessa vuonna 2013

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos teki yhteistyössä Metsähallituksen kanssa selvityksen pienriistan metsästyksestä Pohjois-Suomessa vuonna 2013. Selvitys tehtiin alueella, jolla kunnan asukkailla on metsästyslain 8 §:n mukaan oikeus metsästää kotikunnassaan valtion omistamilla maa-alueilla.

Lue lisää –>

Kalajalosteiden tuotanto 2013

Kalajalosteiden raaka-aineena käytettiin Suomessa vuonna 2013 yhteensä 80 miljoonaa kiloa kalaa. Siitä 53 miljoonaa kiloa oli kotimaista ja 27 miljoonaa kiloa ulkomailta tuotua kalaa.

Lue lisää –>

Hirvenlihan arvo metsästä kulutukseen

Riistalihan tuotanto- ja kulutusketju poikkeaa muista elintarvikkeista, ja siten hirvenlihan arvon määrittämiseen voidaan käyttää erilaisia lähestymistapoja. Kun hirvenlihan arvo lasketaan tuotannosta ja jalostuksesta syntyvän jalostusarvon perusteella, voidaan sitä verrata muihin yhteiskunnan toimintoihin. Tässä selvityksessä esitetään, miten hirvenlihan arvo muodostuu arvoketjun toimijoiden kautta metsästyskustannusten, rahtijalostuksen ja vähittäismyynnin summana ja miten metsästäjät arvottavat itse saaliinsa. Hirvenlihan arvon lisäksi pyrittiin arvioimaan virkistysarvoa osana hirvenmetsästyksen kokonaisarvoa.

Lue lisää –>

Metsästys 2013

Riistanhoitomaksun vuonna 2013 maksoi 308 400 metsästäjää, joista 212 800 kävi metsällä vähintään kerran pyyntikauden aikana. Pienriistaa tavoitteli 188 400 ja hirvieläimiä 111 400 metsästäjää. Vesilintujahdissa kävi 92 700 ja metsäkanalintumetsällä 122 900 metsästäjää.

Lue lisää –>