Riista- ja kalatalous

Virtavesillä merkittyjen taimenten vaellukset ja pyynti Kymijoen vesistön järvillä vuosina 1999–2013

Taimenen järvivaelluksia, pyyntikokoa, kasvua ja pyyntimenetelmiä tutkittiin Kymijoen vesistössä merkitsemällä Carlin- ja t-ankkurimerkeillä 5 762 jokitaimenta vuosina 1999−2013. Kalat pyydystettiin merkintään virtavesiltä sähkökalastamalla ja perhokalastamalla. Kalat olivat merkittäessä 14−65 senttimetrin pituisia, ja niistä noin 90 % oli luonnossa syntyneitä. Tulokset perustuvat pääosin vapaa-ajankalastajilta saatuihin merkkihavaintoihin.

Lue lisää –>

Metsästys 2013

Riistanhoitomaksun vuonna 2013 maksoi 308 400 metsästäjää, joista 212 800 kävi metsällä vähintään kerran pyyntikauden aikana. Pienriistaa tavoitteli 188 400 ja hirvieläimiä 111 400 metsästäjää. Vesilintujahdissa kävi 92 700 ja metsäkanalintumetsällä 122 900 metsästäjää.

Lue lisää –>

Vesiviljely 2013

Suomessa kasvatettiin vuonna 2013 noin 13,6 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Kokonaistuotannon määrä kasvoi edellisvuodesta noin 1,0 miljoonaa kiloa. Myös tuotannon arvo (56,0 milj. €) nousi huomattavasti (11,4 milj. €) vuoden 2012 arvosta. Ruokakalaksi kasvatetusta kalasta oli kirjolohta noin 12,2 miljoonaa, siikaa noin 1,2 miljoonaa ja muita ruokakalalajeja 0,2 miljoonaa kiloa.

Lue lisää –>

Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Kuusamo on Suomen suosituimpia kalastusmatkailukohteita. Kuusamoa halkovassa Oulankajoen vesistössä elää kolme luonnonvaraista järvitaimenkantaa, joita kalastavat vuosittain tuhannet kalastajat. Tämän Oulun yliopiston Thule-instituutin toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luonnonvaraisten järvitaimenkantojen esiintymisalueelle suuntautuvan kalastusmatkailun tuottamia aluetaloudellisia vaikutuksia Kuusamossa. Tutkimus toteutettiin osana Metsähallituksen johtamaa, EU:n Karelia ENPI CBC -ohjelman rahoittamaa hanketta Saving our joint treasure: sustainable trout fisheries for the transborder Oulanka river system.

Lue lisää –>