Riista- ja kalatalous

Rapusaalisseurannat vuosina 2006–2013 – välitilinpäätös

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos käynnisti vuonna 2006 rapusaaliiden seurannan osana kalakantaseurantoja. Tässä artikkelissa käsitellään vuosien 2006–2013 keskeiset tulokset. Jokirapujen seurantaa oli viidellä jokialueella ja neljällä järvellä. Rapuruton vuoksi neljä jokirapukohteista menetettiin. Täplärapukohteita oli aluksi viisi ja vuonna 2013 seitsemän, kaikki järviä. Seurantavesistöt edustivat rapulajien tärkeimpiä tuotantoalueita.

Lue lisää –>

Lohen tiamiinin puutos M74 on estettävissä

M74-oireyhtymässä lohien ruskuaispussipoikaset kuolevat tiamiinin puutteeseen. Emolta mädissä saadussa vararavinnossa on tällöin liian vähän tiamiinia. Mädin tiamiininpuutos kehittyy, kun lohi syö runsaasti rasvaista kalaa, jossa on liian vähän tiamiinia energiaan ja tyydyttymättömien rasvahappojen määrään nähden. Kilohailit ja etenkin nuoret kilohailit ovat tällaisia. Oireyhtymää voitaisiin torjua pitämällä turskakanta vakaana ja vahvana. Myös kilohailikannan koon pienentäminen kalastamalla voi olla tarpeen, jos turskakanta pääsee heikentymään.

Lue lisää –>

Kalajalosteiden tuotanto 2013

Kalajalosteiden raaka-aineena käytettiin Suomessa vuonna 2013 yhteensä 80 miljoonaa kiloa kalaa. Siitä 53 miljoonaa kiloa oli kotimaista ja 27 miljoonaa kiloa ulkomailta tuotua kalaa.

Lue lisää –>

Metsästys 2013

Riistanhoitomaksun vuonna 2013 maksoi 308 400 metsästäjää, joista 212 800 kävi metsällä vähintään kerran pyyntikauden aikana. Pienriistaa tavoitteli 188 400 ja hirvieläimiä 111 400 metsästäjää. Vesilintujahdissa kävi 92 700 ja metsäkanalintumetsällä 122 900 metsästäjää.

Lue lisää –>