Kalavedet kuntoon

Kalavedet kuntoon

Kalavedet kuntoon on suunnittelun merkitystä, pitkäjänteisyyttä ja taloudellisuutta korostava kalavesien hoidon opas. Kirja esittelee monipuolisesti tärkeimmät hoitomenetelmät. Niitä ovat veden laadun parantaminen, kalojen elinympäristön kunnostaminen, kalastuksen ohjaus ja istutukset. Mukana ovat myös rapuvesien ja rapukantojen hoito. Mallisuunnitelmat ja esimerkit helpottavat tiedon soveltamista käytäntöön.

Kalavedet kuntoon on tehty erityisesti kalastusalueiden ja osakaskuntien tarpeita varten, mutta tieto on sovellettavissa muuhunkin kalavesien hoitoon. Kirja on hyödyksi niin hoidosta päättäville, toimenpiteitä toteuttaville, menetelmien valinnassa neuvoville kuin viranomaisillekin. Se on hyvä perusteos myös ympäristö- ja kalatalousopetukseen ja lähdekirja kaikille niille, joita kiinnostaa monimuotoinen, terve vesiluonto.

 

Kalavedet kuntoon

Toim. Matti Salminen ja Paula Böhling

Riista- ja kalatalous.
Kirjat, 2002

Hinta: 30 € + 5 € postituskulut

Asiasanat: kalavedet, kalavesien hoito, istutukset, vesistöjen kunnostus, suunnittelu, kalakannat, rapu, tutkimusmenetelmät