Lohenkalastus Tenojoen sivuvesissä

Lohenkalastus Tenojoen sivuvesissä

Tämä selvitys keskittyy Tenojoen Suomen puoleisten sivujokien lohenkalastuksen muutoksiin. Suomen kalastuslain (1998) ja Tenojoen sivuvesistösäännön (1990) tuomien muutosten myötä lohenkalastajien määrä lisääntyi, kalastuksen luonne ja kalastuspaine muuttuivat.

Tenojoen vesistön Suomen puolella on kaksitoista lohen kutujokea, joissa kalastusta säädellään ns. Tenojoen sivujokisäännöllä. Muutama sivujoki on nykyään rauhoitettu kokonaan (Yläpulmankijoki, Luossajoki ja Skiihpajoki) tai osittain kalastukselta (Kalddasjoki, Tsarsjoki).

Sivujoissa kalastaa paikkakuntalaisia, lähikuntien asukkaita, loma-asukkaita ja kalastusoikeuden luovutuksen kautta saaneita lohenkalastuksen harrastajia. Pienimmissä lohijoissa kalastetaan vain satunnaisesti. Pulmankijärvessä lohenkalastus on valtakirjalla säädeltyä. Utsjoessa lohenkalastus on hallitsematonta ja ajoittain ruuhkaista. Lohenkalastus painottuu heinäkuulle, parhaaseen lohennousuaikaan.

Tilastoidut lohisaaliit ovat vaihdelleet suurimmissa sivujoissa samansuuntaisesti. Hyvät saalisvuodet olivat 1990- ja 2000-lukujen alussa sekä vuosina 2006 ja 2008. Utsjoesta ja sen sivujoista on tilastoitu keskimäärin 1 500 kilon, Vetsikkojoesta noin 590 kilon ja Pulmankijärvestä noin 450 kilon lohisaalis vuosittain. Sivujokiin nousevat saalislohet ovat useimmiten (90 %) yhden merivuoden tittejä. Vain vuosina 2002 ja 2007 oli poikkeuksellisen suuri osuus (30%) kahden merivuoden lohia. Sivujokien saalislohet ovat keskipainoltaan 1,2 kiloa ja ne ovat pienempiä kuin Tenojoen pääuoman lohet (1,6 kiloa).

Lohen osakantojen hoito vaatii vesialueiden omistajien yhteistä näkemystä lohenkalastuksen kiintiöimisestä ja yhteistyötä.

Koko julkaisu (pdf)

 

Lohenkalastus Tenojoen sivuvesissä

Maija Länsman ja Eero Niemelä

Riista- ja kalatalous.
Selvityksiä, nro 2, 2010

26 s.

ISBN 978-951-776-742-2 (verkkojulkaisu)

ISBN 978-951-776-741-5 (painettu)

ISSN 1796-8895 (verkkojulkaisu)

ISSN 1796-8887 (painettu)

Asiasanat: kalastajat, kalastussäännöt, lohi, pyydysyksiköt, saaliit, seuranta, sivujoet, Tenojoki

Lue koko julkaisu (pdf) »