Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2012

Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2012

Vuonna 2010 Suomen kalatalousalalla oli 822 yritystä, joiden liikevaihto ylitti 9 979 euroa. Yritysten kokonaistuotot olivat 680 miljoonaa euroa. Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 130 miljoonaa euroa ja yritysten työllistävyys oli 2 144 henkilötyövuotta. Yrityksistä 40 % oli kalastusyrityksiä. Tuotoiltaan suurin toimiala oli tukkukauppa. Henkilöstöä oli eniten jalostajien palveluksessa.

Kalatalouden tuotot suurenivat kaikissa yritysryhmissä vuonna 2010. Jalostuksen ja tukkukaupan tuotot nousivat eniten. Kalan ulkomaankauppa jatkoi kasvuaan. Vuonna 2010 troolarien kannattavuus parani. Myös muiden kalastusmuotojen tulokset olivat kannattavia. Vesiviljely-yritysten kannattavuus parani kaikissa kokoluokissa. Kalanjalostuksen nettotulokset nousivat etenkin isoissa yrityksissä, mutta keskisuurten kannattavuus heikentyi. Tukkukaupan ja kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan kannattavuus parani merkittävästi.

Vuonna 2011 kalatalouden taloustilanne oli hyvä ja ulkomaankauppa kasvoi edelleen.

Vuoden 2012 alussa toimiala arvioi suotuisan kehityksen jatkuvan, mutta pienten yritysten ennusteet olivat varovaisempia kuin isojen.

Koko julkaisu (pdf)

 

Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2012

Tikakoski, S., Pokki, H. & Setälä, J.

Riista- ja kalatalous.
Tutkimuksia ja selvityksiä, nro 9, 2012

32 s.

ISBN 978-951-776-918-1 (verkkojulkaisu)

ISBN 978-951-776-917-4 (painettu)

ISSN 1799-4748 (verkkojulkaisu)

ISSN 1799-4764 (painettu)

Asiasanat: kalanjalostus, kalan vähittäiskauppa, kalastus, kalatalous, kalatukkukauppa, taloudellinen analyysi, toimialakatsaus, vesiviljely

Lue koko julkaisu (pdf) »