Kalajalosteiden tuotanto 2011

Kalajalosteiden tuotanto 2011

Kalajalosteiden raaka-aineena käytettiin Suomessa vuonna 2011 yhteensä 65 miljoonaa kiloa kalaa. Siitä 41 miljoonaa kiloa oli kotimaista ja 24 miljoonaa kiloa ulkomailta tuotua kalaa.

Vientiin pakastetun elintarvikesilakan ja -kilohailin osuus oli 45 % jalostusteollisuuden käyttämästä kotimaisesta kalasta. Fileiksi tai muiksi tuorevalmisteiksi jalostettiin 15 miljoonaa kiloa kotimaista kalaa ja 14 miljoonaa kiloa tuontikalaa. Pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin käytettiin 18 miljoonaa kiloa kalaa, josta 45 % oli kotimaista.

Silakan ohella tärkeimmät jalostusteollisuuden käyttämät kalat olivat kirjolohi, lohi ja silli. Näiden neljän lajin osuus kaikesta kalaraaka-aineesta on yli 90 %.

Kalaa jalostaneita yrityksiä oli 136. Yli miljoona kiloa kalaa jalostaneita yrityksiä oli 23. Ne jalostivat 85 % koko jalostetun kalan määrästä. Jalostusyritysten määrä oli 15 prosenttia pienempi kuin kaksi vuotta aiemmin, jolloin jalostustietoja koottiin edellisen kerran. Väheneminen oli tapahtunut pienissä jalostusmäärältään alle 10 tonnia jalostavissa ja 10 – 50 tonnia jalostavissa yrityksissä. Jalostukseen käytetyn kalan kokonaismäärä oli pienentynyt silakan ja kilohailin pakastuksen vähenemisen vuoksi.

Koko julkaisu (pdf)

 

Kalajalosteiden tuotanto 2011

Pentti Moilanen

Riista- ja kalatalous.
Tilastoja, nro 7, 2012

27 s.

ISBN 978-951-776-928-0 (verkkojulkaisu)

ISBN 78-951-776-927-3 (painettu)

ISSN 1796-8917 (verkkojulkaisu)

ISSN 1796-8909 (painettu)

Asiasanat: kalateollisuus, kalanjalostus, kalajalosteet, kalavalmisteet, yritykset

Lue koko julkaisu (pdf) »