Vaki-kalalaskurin luotettavuus ja hyödyntämismahdollisuudet kalateiden seurannassa

Vaki-kalalaskurin luotettavuus ja hyödyntämismahdollisuudet kalateiden seurannassa

Tässä raportissa esitellään Islannissa valmistettavan Vaki-kalalaskurin toimintaperiaate ja keskeiset tulokset Oulujoen Merikosken kalatiehen asennetun Vaki-laskurin luotettavuustutkimuksesta vuosina 2009–2011. Lisäksi pohditaan laitteiston hyödyntämismahdollisuuksia suomalaisissa kalatiekohteissa.

Vaki-laskurin toimivuutta ja luotettavuutta arvioitaessa käytettiin kolmena vuotena Oulujoen Merikosken kalatiestä kerättyä Vaki-laskuriaineistoa ja samaan aikaan Vaki-laskurin kohdalta tallennettua videoaineistoa (= vertailuaineisto). Aineiston tarkastelussa keskityttiin vain loheen ja taimeneen. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä olivat:

  • Kuinka hyvin Vaki-laskurin tuottamat siluettikuvat ovat tunnistettavissa lohikaloiksi?
  • Voiko siluettikuvista tunnistaa kalan lajilleen ja sukupuolelleen?
  • Kuinka tehokkaasti Vaki-laskuri havaitsee ja tallentaa laskurin läpi uivat lohikalat?

Tutkimuksen aikana Merikosken kalatien läpäisi yhteensä 1 368 loheksi tai taimeneksi videoaineiston perusteella tunnistettua kalaa. Näistä 1 193 yksilöä (87,2 %) voitiin siluettikuvien perusteella tunnistaa loheksi tai taimeneksi. Tunnistettavuus parani kalan koon kasvaessa.

Laskurin tuottamien siluettikuvien perusteella kalojen lajin tai sukupuolen määritys oli pääosin verraten epäluotettavaa. Ongelma voidaan kuitenkin ratkaista hyödyntämällä Vaki-laskurin yhteydessä joko laitevalmistajan omaa kamerayksikköä tai muita markkinoilta saatavissa olevia vedenalaiskameroita.

Vaki-laskurin todettiin havaitsevan kalatien läpäisevät kalat erittäin hyvin. Eri vuosilta valittuina satunnaisina päivinä (3 x 7 vrk) videoaineistossa havaittiin yhteensä 298 lohta tai taimenta, ja Vaki-laskuri havaitsi ja tallensi siluettikuvan näistä yhtä lukuun ottamatta jokaisesta (havaitsemistehokkuus 99,7 %).

Vaki-kalalaskuri soveltuu tämän tutkimuksen perusteella erinomaisesti suomalaisten kalatiekohteiden seurantaan. Menetelmän käyttöönottoa suositellaan kaikissa uusissa merkittävissä kalatiekohteissa, mm. Kemi-, Ii-, Oulu- ja Kymijoella. Myös tärkeimpien olemassa olevien kalateiden seuranta on järjestettävissä Vaki-laskurien avulla.

Koko julkaisu (pdf)

 

Vaki-kalalaskurin luotettavuus ja hyödyntämismahdollisuudet kalateiden seurannassa

Orell, P., Jaukkuri, M., Huusko, R. ja Mäki-Petäys, A.

Riista- ja kalatalous.
Tutkimuksia ja selvityksiä, nro 10, 2012

29 s.

ISBN 978-951-776-931-0 (verkkojulkaisu)

ISBN 978-951-776-930-3 (painettu)

ISSN 1799-4748 (verkkojulkaisu)

ISSN 1799-4764 (painettu)

Asiasanat: Infrapuna, kalatie, lohi, rakennetut joet, seuranta, taimen, vedenalainen, videokamera

Lue koko julkaisu (pdf) »