Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Itämeri-tutkimusohjelma:
» Harmaahylje, merimetso ja kalastus 
» Särkikalojen kalastuksen tehostaminen 
» Kalojen lisääntymisalueiden kartoittaminen 
» Haitalliset aineet ja ekotoksikologia, M74 
» Itämeren tila, vaikutukset ja seurantamenetelmät 

Itämeri-tutkimusohjelma

Itämeri-tutkimusohjelman tavoitteena on kehittää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä edellytyksiä Itämeren ja erityisesti rannikkovesien ekosysteemin monipuoliselle hyödyntämiselle muuttuvissa olosuhteissa. Tutkimusohjelman tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti Itämeren tilaan.

Kuva: Plugi / Tuomas Heinonen

Kalastus ja metsästys ovat merkittäviä luonnonvarojen hyödyntämismuotoja Itämerellä ja sen rannikkoalueilla. Itämeren tilassa ja ekosysteemeissä tapahtuvat muutokset aiheuttavat ongelmia ja riskejä kala- ja riistavaroille ja niiden kestävälle hyödyntämiselle. Merkittäviä Itämeren tilaan liittyviä ongelmia ja uhkia ovat mm. rehevöityminen, ennustettu ilmastonmuutos sekä erilaiset ranta-alueille ja matalikoille suunnitellut rakennushankkeet ja lisääntyvät öljykuljetukset. Ongelmia aiheuttavat myös monet ympäristölle haitalliset aineet.

Itämeri-tutkimusohjelmassa keskitytään rannikko- ja saaristoalueisiin ja siellä tapahtuvien muutosten vaikutuksiin kalastossa, hylkeissä ja merilinnustossa, ja toisaalta ongelmanasettelussa on vahvasti mukana myös rannikkokalastuksen toimintaedellytysten parantaminen.

Tutkimusohjelma on suunniteltu vuosille 2010–2016. Tutkimusta on pyritty kohdentamaan ajankohtaisiin aiheisiin ja samalla ennakoimaan myös tulevia tutkimustarpeita. Tutkimusohjelman teemat ovat:

  • Harmaahylje, merimetso ja kalastus
  • Vajaasti hyödynnettyjen särkikalojen kalastuksen tehostamisedellytykset
  • Kalojen lisääntymisalueiden kartoittaminen
  • Haitalliset aineet ja ekotoksikologia
  • Itämeren tila, vaikutukset ja seurantamenetelmät


Lisätietoja:

Antti Lappalainen
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos


Tulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Sininen kasvu ja Itämeri 
 
 

Lisätietoa
 
 RKTL:n sivuilla: 
 » Kalavarojen arviointi 
 » Itämeren alueen kestävän vesiviljelyn kehittäminen 
 
 Muualla verkossa: 
 » Suomenlahti.info 
 » Valtioneuvoston Itämeriselonteko 
 » Itämeriportaali 
 » Baltic Sea Action Group 
 » Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos panostaa Itämeri-tutkimukseen 
 » EU:n Itämeristrategia 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Julkaistu 5.10.2010