Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Itämeri-tutkimusohjelma:
» Harmaahylje, merimetso ja kalastus 
» Särkikalojen kalastuksen tehostaminen 
» Kalojen lisääntymisalueiden kartoittaminen 
» Haitalliset aineet ja ekotoksikologia, M74 
» Itämeren tila, vaikutukset ja seurantamenetelmät 
  •Meristrategiadirektiivi
  •Hyljeseuranta
  •Kalakantojen rakenne
  •Vieraslajien varhaisvaroitusjärjestelmä (VISEVARIS) 
  • •  Vieraslajien seuranta ja riskinarviointi
  •Innovatiiviset lähestymistavat meriluonnon monimuotoisuuden tilan arvioinnissa ja seurannassa (MARMONI)
  •Merialuesuunnittelu ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia rannikon kalakannoissa (MARISPLAN) 

Vieraslajien seuranta ja riskinarviointi

Vieraslajien levinneisyyden tai runsauden arvioimiseksi ei Suomessa ole olemassa erillistä seurantaa. Suomessa kuitenkin toteutetaan erilaisia seurantoja avomerellä ja rannikoilla. Näissä kasvi- ja eläinplankton-, pohjaeläin-, vesikasvillisuus-, sekä kalastoseurannoissa näytteistä lasketaan lajit ja niiden yksilömäärät. Nykyisillä seurannoilla on periaatteessa mahdollista havaita ainakin osa saapuvista vieraslajeista. Kaikkia lajeja seurannoilla ei kuitenkaan havaita ja vieraslajien tunnistukseen tarvittavaa tietoa ei yleensä ole riittävästi tarjolla, varsinkaan sellaisista lajeista, joita ei ole Suomessa aikaisemmin tavattu. Toisaalta seurannat kohdentuvat vain tiettyihin elinympäristöihin, jolloin kaikkia vieraslajeja ei voida havaita.

 

Petovesikirppu (Cercopagis pengoi) on sekä saalis että saalistaja. Kuva: S. Saesmaa, SYKE Merikeskus

 

Kuten maailmalla, myös Itämerellä, on kasvava tarve luoda vieraslajien seuranta- ja varhaisvaroitusjärjestelmä, minkä avulla voidaan paremmin varautua haitallisiin lajeihin. Varhaisvaroitus- ja informaatiojärjestelmään kuuluu yleisen tietoisuuden lisääminen, esimerkiksi vieraslajien levittämisen ehkäisemiseksi, ja tiedon välittäminen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankkeessa on tätä tarkoitusta varten luotu internet sivusto, mistä löytyy yleistietoa itämeren vieraslajeista sekä mahdollisuus raportoida vieraslajihavaintoja

 

Vieraslajien aiheuttamien riskien arviointi on tärkeää, jotta voidaan arvioida vieraslajien saapumisen seurauksia rannikoille sekä kohdentaa mahdollisia torjunta-ja hallintatoimenpiteitä. Maailmalla on olemassa erilaisia esimerkkejä riskinarviointijärjestelmistä, joita voidaan hyödyntää myös Suomessa arvioitaessa vieraslajien haitallisuutta. Hankkeessa testataan muun muassa FISK ja FI-ISK (Copp et al. 2005) riskiarviointimenetelmien toimivuutta Suomen rannikon vieraslajeille.

 

Marenzelleria sukuun kuuluva monisukasmato on levittäytynyt Itämeren pohjille. Kuva: J.-E. Bruun, SYKE Merikeskus  


Tulostettava versio

Jaa Jaa
 


© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Julkaistu 5.10.2010