Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Kalavarojen arviointi:
» Itämeren lohi ja taimen 
» Tornionjoen lohi ja meritaimen
» Simojoen lohi
» Teno- ja Näätämöjoen lohi ja meritaimen 
» Suomenlahden siika 
» Pohjanlahden siika
» Silakka, kilohaili, turska ja kampela
» Merialueen kuha, ahven ja hauki 
» Muikku
» Inarijärven kalakannat 
» Kalantutkimuksen sanastoa
» Iänmääritys ja suomuarkisto 
» Kalamerkintä
» Kalatalouden EU-tiedonkeruu
» Biologisen tiedon käytön tehostaminen kalakantojen arvioinnissa
» Kolarctic Salmon – Kansainvälistä yhteistyötä Atlantin lohen hyväksi

Kalavarojen arviointi

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi taloudellisesti tärkeimpien kalakantojen tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tietoa tarvitaan kalakantojen hoidossa, kuten EU:n maatalous- ja kalastusministerien päättäessä saaliskiintiöistä ja arvioitaessa muun kalastuksen säätelyn tarvetta esimerkiksi kalastusalueilla.

Vasemmalla tietoa kalavarojen seurannasta ja menetelmistä

Alla tietoa seurattavien kalakantojen tilasta


Syksyistä ahvensaalista.
Kuva: Ari Saura

  1. silakka, kilohaili, turska, kampela – Itämeri
  2. lohi, taimen Itämeri ja siihen laskevat joet, Teno ja Näätämö sekä Tornionjoki
  3. siika, kuha, ahven ja hauki – merialue, rannikkovedet
  4. sisävesien ja Perämeren muikku
  5. Inarijärven kalakannat.

Kanta-arviot, ennusteet ja suositukset laaditaan vuosittain: Raportti merialueen arvokkaimpien kalakantojen tilasta 2013

Seurantaa ja kansainvälistä yhteistyötä

Kalakantojen tilaa arvioidaan saalistilastojen ja pysyvien kantaseurantojen avulla. Useimmat seurannat perustuvat ammattikalastajien saaliista otettuihin näytteisiin.

Useiden maiden pyyntivesillä liikkuvien kalojen – silakan, kilohailin, turskan ja lohen – kanta-arviot laaditaan Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) arviointityöryhmissä. Muut kannat arvioidaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa.

Lisätietoja

Kalakantojen tila
Ari Leskelä
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Joensuun riistan- ja kalantutkimus
Yliopistokatu 6
80100 Joensuu
etunimi.sukunimi@luke.fi

Kalavarojen arviointi
Jari Raitaniemi
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Turun riistan- ja kalantutkimus
Itäinen Pitkäkatu 3, 20520 Turku
etunimi.sukunimi@luke.fiTulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Alustavia tuloksia Arandalta: Selkämeren silakalla menee hyvin 
 Alustavat tulokset Selkämeren silakkakannan osalta näyttävät hyviltä. Merentutkimusalus Arandalla saadussa saaliissa silakka oli hyväkuntoista, osa silakoista oli lisäksi isokokoisia. Myös silakan lisääntyminen vaikuttaa onnistuneen hyvin kuluvana vuonna. RKTL:n kalantutkimusmatka toteutettiin nyt ensimmäisen kerran Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Arandalla 24.9.–7.10.2013.  
 
 

Lisätietoa
 
 RKTL:n sivuilla: 
 » SYKE ja RKTL yhteistyöhön kalakantojen seurannassa 
 » Aikaisemmat julkaisusarjat 
 
 Muualla verkossa: 
 » ICES 
 » ICES:n kalastussuositukset 
 » Kalastuksen säätely tuottaa tulosta (Apaja 1/2014) 
 
 Julkaisut: 
 » Kalakantojen tila vuonna 2013 sekä ennuste vuosille 2014 ja 2015 - Silakka, kilohaili, turska, lohi, siika, kuha ja ahven 
 » Kalakantojen tila vuonna 2012 sekä ennuste vuosille 2013 ja 2014 
 » Kalakantojen tila vuonna 2011 sekä ennuste vuosille 2012 ja 2013 
 » Kalavarat 2006 - Fiskresurser 2006 
 » Kalavarat 2005 - Fiskresurser 2005 
 » Kalavarat 2004 - Fiskresurser 2004 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 14.11.2014