Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Kalavarojen arviointi:
» Itämeren lohi ja taimen 
» Tornionjoen lohi ja meritaimen
» Simojoen lohi
» Teno- ja Näätämöjoen lohi ja meritaimen 
» Suomenlahden siika 
» Pohjanlahden siika
» Silakka, kilohaili, turska ja kampela
» Merialueen kuha, ahven ja hauki 
» Muikku
» Inarijärven kalakannat 
» Kalantutkimuksen sanastoa
» Iänmääritys ja suomuarkisto 
» Kalamerkintä
» Kalatalouden EU-tiedonkeruu
» Biologisen tiedon käytön tehostaminen kalakantojen arvioinnissa
» Kolarctic Salmon – Kansainvälistä yhteistyötä Atlantin lohen hyväksi

Biologisen tiedon käytön tehostaminen kalakantojen arvioinnissa

ECOKNOWS - Effective use of ecosystem and biological knowledge in fisheries

Nykyiset kanta-arvioinnin menetelmät eivät hyödynnä tehokkaasti kaikkea olennaista tietoa, jota kanta-arvioinnissa tarvitaan. Myöskään kanta-arviotuloksiin liittyvää epävarmuutta ei voida riittävästi analysoida. Euroopan Unionin 7. puiteohjelman rahoittamassa hankkeessa kehitetään uusia kalakantojen arviointimenetelmiä ja arvioidaan kalastuksen vaikutuksia.

ECOKNOWS-hankkeessa luodaan todennäköisyyslaskentaan pohjautuvia tilastollisia malleja, jotka hyödyntävät tehokkaasti käytettävissä olevia tietoja. Itämereltä arviointimenetelmien soveltamisessa käytetään esimerkkeinä silakkaa, lohta ja rannikon verkkokalastusta. Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto ja mukana on 13 tutkimusryhmää 10 maasta. RKTL on Helsingin yliopiston jälkeen toiseksi suurin partneri.

Hankkeen tavoitteet

  • parantaa ekologisen ja biologisen tiedon käyttöä kalakantojen arvioinnissa ja kalastuksen säätelyssä
  • parantaa yhteyttä perinteisen kalabiologisen tietämyksen (sukukypsyys, kasvu, hedelmällisyys jne.) ja kalakantojen arvioinnin välillä
  • ottaa parempaan käyttöön olemassa olevia laajoja biologisia ja ympäristömuuttujien tietokantoja, julkaistuja artikkeleita sekä seuranta-aineistoja, joita EU:n aineistonkeruusäädökset edellyttävät ja ICES ja EU:n jäsenvaltiot säilyttävät
  • kehittää laskennallinen oppimisympäristö, joka hyödyntää FishBasen (www.fishbase.org) laajoja aineistoja
  • parantaa menetelmiä, joiden avulla voidaan löytää yleisiä ja helposti ymmärrettäviä biologisia vertailuarvoja, kuten tarvittava kutukertojen määrä kalaa kohti, joita voitaisiin käyttää hyväksi säätelytoimissa

Hyödyt ja tiedon käyttäjät

Uudet menetelmät ovat maailmanlaajuisesti hyödynnettävissä tieteellisessä kanta-arvioinnissa. Tarkentuvat arviot mahdollistavat resurssien tehokkaamman hyödyntämisen. Hyödyntämiseen liittyvien riskien arviot tarkentuvat, millä on vaikutusta säätelypäätösten teossa. Hankkeen tuloksia hyödyntävät sekä tiedeyhteisöt että luonnonresurssien hyödyntämisestä päättävät tahot. Taloudellista hyötyä saavat luonnonresursseja hyödyntävät elinkeinot.

Vastaava tutkija

Atso Romakkaniemi

Yhteistyökumppanit ja rahoittajat

Euroopan Unioni, Helsingin yliopisto, Ruotsin kalastuslaitos, Kansainvälinen Merentutkimusneuvosto (ICES), FishBase Information and Research Group, Inc. (Filippiinit), Aristotle University (Kreikka), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanja), Marine Institute (Irlanti), Imperial College London (Iso-Britannia), Department of Fisheries and Oceans (Kanada), Institut National de la Recherche Agronomique (Ranska), Agrocampus OUEST (Ranska), Instituto Español de Oceanografía (Espanja)

Hankkeen kesto

2010-2014



Tulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Biologisen tiedon käyttöä tehostetaan kalakantojen arvioinnissa - uutta tutkimustietoa Itämereltä silakasta, lohesta ja meritaimenesta 
 Helsingin yliopiston koordinoimassa ECOKNOWS-hankkeessa on kehitetty uusia kalakantojen arviointimenetelmiä ja arvioitu kalastuksen vaikutuksia. Menetelmän avulla jo olemassa olevaa biologista tietoa hyödynnetään laajemmin ja tehokkaammin kuin perinteisessä kalakanta-arvioinnissa. 
 
 

Lisätietoa
 
 Muualla verkossa: 
 » ECOKNOWS 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 3.6.2014