Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Kalavarojen arviointi:
» Itämeren lohi ja taimen 
» Tornionjoen lohi ja meritaimen
» Simojoen lohi
» Teno- ja Näätämöjoen lohi ja meritaimen 
» Suomenlahden siika 
» Pohjanlahden siika
» Silakka, kilohaili, turska ja kampela
» Merialueen kuha, ahven ja hauki 
» Muikku
» Inarijärven kalakannat 
» Kalantutkimuksen sanastoa
» Iänmääritys ja suomuarkisto 
» Kalamerkintä
» Kalatalouden EU-tiedonkeruu
» Biologisen tiedon käytön tehostaminen kalakantojen arvioinnissa
» Kolarctic Salmon – Kansainvälistä yhteistyötä Atlantin lohen hyväksi

Kolarctic Salmon – Kansainvälistä yhteistyötä Atlantin lohen hyväksi

Norjan, Venäjän ja Suomen väliset raja-alueet ovat ainutlaatuisia luontoarvoiltaan ja luonnonvaroiltaan. Atlantin lohi on turmeltumattoman vesiluonnon vertauskuva ja sillä on merkittävää taloudellista ja kulttuurista merkitystä ammattimaiselle kalastukselle sekä vapaa-ajan kalastukselle. Lohenkalastuksella alueella on pitkät perinteet, joihin kuuluu suuri lukumäärä erilaisia pyyntimenetelmiä ja kalastustekniikoita. Kolarctic Salmon -projekti on hallinnon, tutkimuksen, lohenkalastajien ja kalastusjärjestöjen välistä yhteistyötä kolmessa maassa.

Projektin tavoitteena oli parantaa eri maiden tutkimuksen, hallinnon, merikalastusjärjestöjen ja kalastajien välistä yhteistyötä sekä kehittää pitkäaikainen lohikantojen hoito-ohjelma mereen ja jokiin sekä hankkia tietoa, jonka avulla voidaan laatia lohen hyödyntämiseksi kestävät ja tietoon perustuvat ohjeet. Projektissa yhdistettiin kalastajien kokemusperäiset, paikalliset ja perinteiset tiedot tutkimustietoon sekä selvitettiin lohen sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä sen vaikutuksia lohen vaelluskäyttäytymiseen rannikolla.

Lisäksi arvioitiin kassikasvatuksesta karanneiden lohien määriä ja esiintymistä sekä annettiin suosituksia niin sanottujen karkulaislohien kalastuksesta. Tavoitteena oli myös vaellusmallien tekeminen eräille lohikannoille ja suurempien maantieteellisten alueiden lohikantojen osuuksien arviointi Pohjois-Norjan saaliissa.

Hankkeen tulokset esitellään projektin aikana valmistuneissa tieteellisissä julkaisuissa ja raporteissa, jotka löytyvät sivun lopusta.

Vastaava tutkija: Eero Niemelä

Yhteistyötahot: Kolmevuotiseen (2011–2013) hankkeeseen osallistuivat Norja(Finnmarkin lääninhallitus, Merentutkimuslaitos, Norjan luonnonvarain tutkimuslaitos), Venäjä (Napa-alueiden, merikalastuksen ja merentutkimuksen tutkimuslaitos - Murmansk) ja Suomi (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,Turun yliopisto).

Hankkeen rahoitus: EU:n Kolarctic ENPI CBC -ohjelma + kansalliset rahoitukset. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 3,1 miljoonaa euroa.

Kolarctic Salmon -projektin raportit:

Report I
Report II
Report III
Report IV
Report V
Report VI
Report VII
Report VIII
Report IX
Report X
Report XI
Report XII
Report XIII
Report XIV
Report XV
Report XVI
Report XVII
Report XVIII

Recent investigations into the stock composition of the Norwegian and Russian coastal salmon fisheries (the Kolarctic salmon project)

Genetic structure of Atlantic salmon in the Barents region and genetic stock identification of coastal fishery catches from Norway and Russia

Summary results from coastal salmon fisheries in the White Sea: timing and origin of salmon catches

Tieteelliset artikkelit:

Cost-effective genome-wide estimation of allele frequencies from pooled DNA in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Finding Markers That Make a Difference: DNA Pooling and SNP-Arrays Identify Population Informative Markers for Genetic Stock Identification

Esitys:

Management of single and mixed stock fisheries, with particular focus on fisheries on stocks below their conservation limits

 

 Tulostettava versio

Jaa Jaa
 

Lisätietoa
 
 Muualla verkossa: 
 » Barentsin lohien geenit kartalle (Apaja 1/2014) 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 14.11.2014