Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Kalavarojen arviointi:
» Itämeren lohi ja taimen 
» Tornionjoen lohi ja meritaimen
» Simojoen lohi
» Teno- ja Näätämöjoen lohi ja meritaimen 
» Suomenlahden siika 
» Pohjanlahden siika
» Silakka, kilohaili, turska ja kampela
» Merialueen kuha, ahven ja hauki 
» Muikku
» Inarijärven kalakannat 
» Kalantutkimuksen sanastoa
» Iänmääritys ja suomuarkisto 
» Kalamerkintä
» Kalatalouden EU-tiedonkeruu
» Biologisen tiedon käytön tehostaminen kalakantojen arvioinnissa
» Kolarctic Salmon – Kansainvälistä yhteistyötä Atlantin lohen hyväksi

Muikku ja muut sisävesikalat

Tärkeimmät muikkujärvet seurannassa

Muikku on saaliin arvon perusteella silakan jälkeen toiseksi tärkein ammattikalastuksen saaliskala ja sisävesien ammattikalastuksen elinehto. Seurannan tavoitteena on saada vuosittain yleiskuva maamme muikkukannoista ja ennakoida tulevaa kehitystä. Painopiste on muikkukantojen kehityksen seurannassa, mutta myös muista talouskaloista kerätään tietoa. Hankkeen tavoitteena on

  1. tuottaa tietoa kalastuksen suunnitteluun
  2. parantaa kalakaupan toimintaedellytyksiä
  3. kehittää kalavesien hoitomenetelmiä
  4. lisätä tietämystä muikkukantojen vaihteluiden syistä

Muikkukantojen tila 2013 (kala >tietoa kalalajeista >muikku)

Nuottausta Konnevedellä. Kuvat: Pentti Valkeajärvi

Kalastajat tiedon lähteenä

Tiedot muikkukantojen suhteellisesta runsaudesta kerätään yli sadalta kalastajalta ja tutkijalta syksyllä ja talvella lähetettyjen kyselyiden avulla. Kutukantoja on kartoitettu vuodesta 1988 lähtien, hottakantoja vuodesta 1996. Sekä vanhojen että nuorten muikkujen runsaus arvioitiin luokituksella 1-5, missä 1 vastaa erittäin heikkoa, 2 keskimääräistä heikompaa, 3 keskimääräistä, 4 keskimääräistä vahvempaa ja 5 erittäin vahvaa kantaa. Runsausindeksin lisäksi tiedusteltiin myös mm. alle vuoden ikäisten nuorten muikkujen (hottien) kokoa, saaliin koostumusta ja markkinatilannetta.

Muikunpoikasten tiheyksiä selvitetään

Muikkukantojen seuranta on toiminut tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston vetämän Suomen siikakalojen tutkimuksen ja kannanseurannan kehittämisohjelman kanssa. Kyseinen Cornet-hanke on päättynyt, mutta muikunpoikasten tiheyksiä kuitenkin pyritään kartoittamaan jatkohankkeissa, koska tiheystiedot antavat vahvaa ennustetta tulevista kalansaaliista. Tutkimusjärviä ovat Säkylän Pyhäjärvi, Päijänteen pohjoisosa ja Tehinselkä, Etelä-Konnevesi, Pohjois-Keitele, Puulavesi, Puruveden Harvanselkä ja Hummonselkä, Paasivesi, Onkamo ja Höytiäinen. Poikastiheyksien aikasarjat vuoteen 2011 asti.

Lisätietoja:
Irma Kolari

Muu henkilökunta: Esa Hirvonen

Ohjelma: Kalavarojen arviointi
Hankkeen kesto: jatkuva

  Tulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Viime vuoden keväällä kuoriutunut muikkukanta heikko, nyt kalastetaan vanhempaa muikkua 
 Keväällä 2013 syntyi harva muikkukanta moniin järviin maan eteläosissa, aina Kuusamon korkeudelle saakka. Muikkusaaliin muodostavat tänä kesänä kaksivuotiaat tai sitä vanhemmat kalat. Lapin järvissä vahvojen muikkuvuosiluokkien kausi jatkui viime vuonna.  
 
 

Lisätietoa
 
 RKTL:n sivuilla: 
 » Muikku 
 » Muikku 
 » Muikku säätelee siian runsautta ja kasvua Päijänteen Tehinselällä 
 
 Muualla verkossa: 
 » CORNET 
 
 Julkaisut: 
 » Konneveden kalakannat vuosina 1978–2010 
 » Päijänteen muikku- ja siikakannat 1985–2010 
 » Muikkukannat 2009–2010. Muikun, ahvenen, kuoreen, siian ja särjen runsaus lähes sadassa järvessä. 
 » Kalavarat 2006 - Fiskresurser 2006 
 » Kalavarat 2005 - Fiskresurser 2005 
 » Kalavarat 2004 - Fiskresurser 2004 
 » Muikkukannat taantuneet suuressa osassa maata. 
 » Muikkujen vaelluksista tietoa yksilömerkeillä 
 » Muikkukannat elpyneet 
 » Muikun (Coregonus albula (L.)) siirtoistutus Höytiäiseen - elpyykö muikku? 
 » Muikun kannanvaihtelujen vaikutus järvitaimenistutusten tuloksellisuuteen. Loppuraportti 
 » Muikun talvinuottaus ja muikkukannat Kuusamossa 
 » Kalakantarekisteri: siika, muikku ja harjus 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 24.6.2014