Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Kalavarojen arviointi:
» Itämeren lohi ja taimen 
» Tornionjoen lohi ja meritaimen 
  •Lohikannan tila Tornionjoessa
  •Tornionjoen nousulohien kaikuluotaus 
  •Meritaimenkantojen tila Tornionjoessa
  •Tornionjoen vesistön potentiaaliset meritaimensivujoet
  •Meritaimentutkimusta Äkäs- ja Kuerjoella
  •Keskeisiä tutkimusmenetelmiä
  •Laskuri lohen painon ja pituuden arviointiin
» Simojoen lohi 
» Teno- ja Näätämöjoen lohi ja meritaimen 
» Suomenlahden siika 
» Pohjanlahden siika
» Silakka, kilohaili, turska ja kampela
» Merialueen kuha, ahven ja hauki 
» Muikku
» Inarijärven kalakannat 
» Kalantutkimuksen sanastoa
» Iänmääritys ja suomuarkisto 
» Kalamerkintä
» Kalatalouden EU-tiedonkeruu
» Biologisen tiedon käytön tehostaminen kalakantojen arvioinnissa
» Kolarctic Salmon – Kansainvälistä yhteistyötä Atlantin lohen hyväksi

Tornionjoen lohi ja meritaimen

Tornionjoki on Itämeren alueen suurin joki, jossa on luontaiset lohi- ja meritaimenkannat. Maailmanlaajuisestikin Tornionjoki on yksi suurimmista Atlantin lohen nykyisistä kutujoista. Tornionjoen lohi- ja taimenkantojen seuranta perustuu lähinnä kansainvälisten sopimusten edellyttämään luonnonvarojen, niiden monimuotoisuuden ja niitä koskevien uhkatekijöiden seurantavelvoitteisiin.

Tornionjoen vesistöstä kerätään vuosittain:
- lohen ja taimenen kalastus- ja saalistilastot kalastuskyselyillä
- saalisnäytteitä joella kalastaneilta
- tietoja lohen ja meritaimenen jokipoikasmääristä sähkökalastuksilla
- tietoja lohen ja meritaimenen vaelluspoikastuotannosta poikasrysällä
- tietoja jokeen nousseiden vaelluskalojen määristä kaikuluotaamalla

Seurantatuloksia käyttävät sekä kansainväliset että suomalaiset ja ruotsalaiset kalatalousviranomaiset ja –organisaatiot, kuten maa- ja metsätalousministeriö, Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES), suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ja Ruotsin kalastuslaitos. Esimerkiksi Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ja sen Itämeren lohi- ja meritaimenkantojen arviointityöryhmä (WGBAST) laativat vuosittain tieteellisen neuvonannon Euroopan unionille Itämeren lohenkalastuksen säätelemiseksi.

Henkilökunta

Vastaava tutkija Atso Romakkaniemi
Paavo Havaksen tie 3, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
etunimi.sukunimi@luke.fi

Suunnittelija Ville Vähä
Paavo Havaksen tie 3, PL 413,
90014 Oulun yliopisto
etunimi.sukunimi@lukel.fi

Tutkimusmestari Kari Pulkkinen
c/o Metla, Muoniontie 21, 95900 KOLARI
etunimi.sukunimi@luke.fi

 

 Tulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Kesän 2015 luotaustulokset Tornionjoella 
 
 

Lisätietoa
 
 Muualla verkossa: 
 » ICES SGBALANTS 2011 raportti (pdf), engl.kielinen 
 » ICES WGBAST 2008 raportti (pdf), engl.kielinen 
 » ICES WGBAST 2009 raportti (pdf), engl.kielinen 
 » ICES WGBAST 2010 raportti (pdf), engl.kielinen 
 » ICES WGBAST 2011 raportti (pdf), engl.kielinen 
 » ICES WGBAST 2012 raportti (pdf), engl.kielinen 
 » ICES WGBAST 2013 raportti (pdf), engl.kielinen 
 » ICES WGBAST 2014 raportti (pdf), engl.kielinen 
 » ICES WGBAST 2015 raportti (pdf), engl.kielinen 
 
 Julkaisut: 
 » Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2013 
 » Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuosina 2011 ja 2012 
 » Tornionjoen yhteislupaan kuulumaton kalastus vesistön yläjuoksulla vuonna 2011 
 » Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä 2010 
 » Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä 2009 
 » Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä 2008 
 » Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Torniojoessa vuonna 2007 
 » Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2006 
 » Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2005 
 » Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2004 
 » Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2003 
 » Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2002 
 » Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2001 
 » Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2000 
 
 Tieteelliset julkaisut: 
 » Conservation of Atlantic salmon by supplementary stocking of juvenile fish 
 » Combining multiple Bayesian data analyses in a sequential framework for quantitative fisheries stock assessment 
 » Epidemiology of Gyrodactylus salaris (Monogenea) in the River Tornionjoki, a Baltic wild salmon river 
 » The Atlantic salmon 
 » The status and exploitation of sea trout on the Finnish coast of the Gulf of Bothnia in the Baltic Sea 
 » Bayesian models for estimating the total catch of fish from survey data 
 » A Bayesian state-space mark-recapture model to estimate exploitation rates in mixed-stock fisheries 
 » Management measures and fishers' commitment to sustainable exploitation: a case study of Atlantic salmon fisheries in the Baltic Sea. 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 11.12.2015