Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Kalavesien tila ja kunnostaminen:
» Talvivaaran kalanäytteet 
  •Talvivaaran kalanäytteet - neljäs näytteenottokierros
  •Talvivaaran kalanäytteet - kolmas näytteenottokierros
  •Talvivaaran kalanäytteet - toinen näytteenottokierros
  •Talvivaaran kalanäytteet - ensimmäinen näytteenottokierros
  •Talvivaaran jätevesipäästön vaikutukset - kysymyksiä ja vastauksia
» Kalasto ilmaston muuttuessa 
» Lohikalat ja ilmastonmuutos
» Ilmastonmuutos ja happamat sulfaattimaat 
» Vesipuitedirektiivin kalastotutkimukset 
» Järvitaimen Keski-Suomessa 
» Happamoituneiden järvien kalakannat ovat toipuneet rikkipäästöjen vähentämisen ansiosta 
» Kestävän kalastuksen periaate kalakantojen hoidossa - KESKALA
» Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto

Talvivaaran kalanäytteet

Hankkeen tavoitteena on saada tietoa Talvivaaran jätevesipäästöjen pitkäaikaisvaikutuksista kaloihin, sillä sedimenttiin kertyvien metallien kulkeutuminen kaloihin ei välttämättä tapahdu kovin nopeasti.

Hanke on jatkoa vuonna 2012 käynnistyneelle selvitykselle, jossa selvitettiin Talvivaaran kaivoksen vesistöihin päässeiden kipsisakka-altaan jätevesien mahdollisesti aiheuttamia kudosmuutoksia kaloissa sekä kudoksiin kertyneitä raskasmetallipitoisuuksia.

Hankkeeseen liittyvät koekalastukset ja näytteenoton toteuttaa RKTL. Näytteiden analysoinnin tekee Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

RKTL Kainuun kalantutkimusaseman toimesta on käynnistetty IV kierroksen näytteiden keruun lokakuussa 2014 Talvivaaran kaivoksen vaikutusalueen viidessä järvessä sekä neljässä vaikutusalueen ulkopuolisessa vertailujärvessä. Tavoitteena on kerätä metallipitoisuusmäärityksiä varten 6-10 kalaa/laji/järvi taulukon 1. mukaisesti (kokonaisnäytemäärä 318 kpl). Arvioitu näytemäärä perustuu aikaisempien näytteenottokierrosten saaliisiin.

Taulukko 1. Arvioitu näytekalamäärä Talvivaaran vaikutusalueelta ja vertailujärviltä IV näytteenotto­kierroksella.

paikka

made kpl

ahven kpl

särki kpl

hauki kpl

kuha kpl

siika kpl

Kivijärvi, I.

0

10

10

6

0

0

Laakajärvi, P.

6

10

10

10

6

6

Kalliojärvi

0

10

0

6

0

0

Kolmisoppi

6

10

10

10

0

0

Jormasjärvi, E.

6

10

10

10

6

6

Ukonjärvi

0

10

6

10

0

0

Teerijärvi

6

10

6

6

0

0

Kiantajärvi

6

10

10

10

6

6

Kivesjärvi

6

10

10

10

6

0

yhteensä

36

90

72

78

24

18

 

Talvivaaran kaikkien näytteenottokierroksien tuloksista tehdään yhteenveto vuoden 2015 loppuun mennessä.

Kartta: näytteenottopaikat

Lisätietoja:
tutkija Pekka K. Korhonen, RKTL, p. 0400 389 371 (näytteidenotto)
erikoistutkija, FT Eija-Riitta Venäläinen, Evira, p. 050 434 8378 (raskasmetallimääritykset)

RKTL:n tutkimusmestari Markku Hyvönen esittelee marraskuun 2014 koekalastussaalista Kivijärvestä. Kuva: Ari Leinonen.

 

alue

kierrokset

made
kpl

ahven
kpl

särki
kpl

hauki
kpl

siika
kpl

kuha
kpl

lahna
kpl

yhteensä

vaikutusalue

I-III

52

528

251

83

22

55

1

992

vertailujärvet

I-III

8

94

38

53

13

30

6

242Tulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Talvivaaran kaivospäästöjen raskasmetallitutkimukset jatkuvat 
 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) jatkavat tutkimuksia Talvivaaran kaivoksen vuonna 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon vuoksi.  
 
 

Lisätietoa
 
 RKTL:n sivuilla: 
 » RKTL, Evira ja Kainuun ELY-keskus selvittävät kalastovaikutukset Talvivaaran kaivosalueen jätevesien vaikutusalueella 
 
 Muualla verkossa: 
 » Talvivaaran kaloissa ei poikkeavia määriä raskasmetalleja (28.5.2015, Evira) 
 » Taimenet evakkoon Talvivaarasta (Apaja 2/2013) 
 » Talvivaaran särkien kadmiumpitoisuus laski keväällä (22.11.2013, Evira) 
 » Talvivaaran toisissa särkinäytteissä suurentuneita kadmiumpitoisuuksia (20.8.2013, Evira) 
 » Talvivaaran ensimmäisissä kalanäytteissä vähäisiä kudosmuutoksia, mutta ei metallikertymiä (30.1.2013, Evira) 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 29.5.2015