Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Rakennettujen vesien tutkimusohjelma:
» Vaelluskalakantojen palauttaminen ja kalatiet 
» Jokikunnostukset ja valuma-alueiden maankäyttö 
» Vaelluskalojen palauttamisen sosioekonomiset edellytykset 

Rakennettujen vesien tutkimusohjelma

Rakennettujen vesien tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa sovellettavaa tutkimustietoa maamme rakennettujen vesien kalatalouden kehittämiseksi sekä vaelluskalakantojen kestävän käytön edistämiseksi.

Kuva: Pekka Hyvärinen

Suomessa on noin 159 000 jokikilometriä, joista yli 90 prosenttia on jollain tavoin rakennettuja. Näiden jokien luonnontilaa ovat muuttaneet muun muassa voimalaitoksien ja patojen rakentaminen, säännöstely ja tulvasuojelu, ruoppaukset, uittoperkaukset ja ojitukset.

Rakennettujen jokien biologiset eliöyhteisöt eivät vastaa luonnontilaisia yhteisöjä. Siksi rakennettujen jokien kalakantojen hoidossa on huomioitava vesirakentamisesta aiheutuneet muutokset jokivesistöissä. Osa näistä muutoksista rajoittaa pysyvästi vesistön toimintaa, mutta osaan voidaan vaikuttaa hoito- ja kunnostustoimenpiteillä. Toimenpiteiden valinnassa on yleensä kyse luonnon ja ihmistoiminnan välisestä optimoinnista.

Katso kuva: Rakennettujen jokien tutkimusohjelma tuottaa tietoa monenlaisiin kalakantojen hoidon tarpeisiin (103 kt, pdf)

Tutkimusohjelma on suunniteltu vuosille 2011–2016. Tutkimusta pyritään kohdentamaan ajankohtaisiin ja merkittävimpiin rakennettujen jokien kalakantojen hoidon haasteisiin. Biologisen osaamisen lisäksi tutkimusohjelmassa hyödynnetään laajasti myös eko-teknistä ja sosio-ekonomista näkökulmaa. Rakennettujen jokien tutkimusohjelman keskeiset teemat ovat:

  • Vaelluskalakantojen palauttaminen ja kalatiet
  • Jokikunnostuksien ja valuma-alueiden maankäytön vaikutukset kalakantoihin
  • Vaelluskalojen palauttamisen yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kulttuuriset edellytykset

Lisätietoja:

Aki Mäki-Petäys, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Timo P. Karjalainen, (sosioekonomiset hankkeet), Thule-instituutti, Oulun yliopistoTutkimusohjelman rahoittajat:

 Tulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Vaelluskalat voidaan palauttaa rakennettuihin jokiin yhteistyöllä ja kokonaisvaltaisilla toimilla 
 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tuoreen raportin mukaan vaelluskalakantojen palauttaminen padottuihin jokiin on mahdollista, mutta se edellyttää biologisten ongelmien ratkomisen lisäksi yhä enemmän yhteisiä tavoitteita ja ratkaisuja. Tulevaisuuden haasteena on jatkaa eri osapuolten välistä vuoropuhelua ja kehittää sitä selvästi avoimempaan suuntaan.  
 
 Uudet kalatalousvelvoitteet tarpeen rakennetuille joille 
 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) selvityksen mukaan nykyiset rakennettujen jokien kalatalousvelvoitteet eivät riittävästi korvaa voimalaitosrakentamisesta aiheutunutta kalataloudellista menetystä. Uudet arviot kalatalousvelvoitteen tasosta ovat moninkertaisia Kemi-, Ii- ja Oulujoella nykyvelvoitteisiin nähden.  
 
 

Lisätietoa
 
 Muualla verkossa: 
 » Valtakunnallinen rakennettujen jokien vaelluskalafoorumi 
 » Täällä lohen vaellus katkeaa - katso kartalta pahimmat nousuesteet (Yle 14.2.2013) 
 » Fish Passage 2015 - International conference on river connectivity best practices and innovations 
 » Kainuu Fisheries Research Station 
 
 Julkaisut: 
 » Rakennettujen jokien tutkimusohjelma: väliraportti 2011-2013 
 » Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 15.12.2014