Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Kalalajit:
» Suomen uhanalaiset kalat 
» Puutteellisesti tunnetut kalalajit
» Ahven 
» Ankerias
» Elaska
» Harjus
» Harmaanieriä 
» Hauki 
» Härkäsimppu
» Imukala
» Isosimppu
» Kampela
» Karppi
» Kiiski
» Kilohaili 
» Kirjolohi
» Kuha 
» Kuore
» Lahna
» Lohi ja järvilohi 
» Made
» Miekkasärki
» Muikku 
  •Yhteenveto muikkukantojen tilasta
  •Muikkukantojen tila Länsi-Suomessa
  •Muikkukantojen tila Itä-Suomessa
  •Muikkukantojen tila Oulun alueella
  •Muikkukantojen tila Lapin alueella
  •Muikkukannan tila Inarijärvessä
  •Muikkukannan tila Päijänteessä
» Nahkiainen 
» Nieriä 
» Nokkakala
» Peledsiika
» Piikkikampela
» Piikkisimppu
» Puronieriä
» Seitsenruototokko
» Siika 
» Silakka 
» Suutari 
» Särki
» Säyne
» Taimen 
» Teisti
» Toutain
» Turska 
» Vaskikala
» Vimpa
» Kalatietoa muistakin lajeista 
» Vieraslajit 

Muikku

(Coregonus albula)

ruots. siklöja, engl. vendace, European cisco

Lahko: Lohikalat Salmoniformes Heimo: Lohet Salmonidae Alaheimo: Coregoninae

Kuva: Lauri Urho

Tuntomerkit  Esiintyminen ja alkuperä (levinneisyys) Lisääntyminen  Ravinto, kasvu ja vaellukset Kalastus ja saaliit  Kantojen uhkatekijät, hoito ja uhanalaisuus

 

Tuntomerkit: Hopeakylkinen muikku on suurissa ja keskikokoisissa vesissä viihtyvä parvikala. Muikku on läheistä sukua siialle, josta sen erottaa leukojen perusteella: muikulla alaleuka on yläleukaa pidempi, siialla päinvastoin. Kuoreesta muikun erottaa mm. suun perusteella – muikun pieni suu on hampaaton. Myös hopeanhohtoinen salakka muistuttaa olemukseltaan muikkua, mutta siltä puuttuu muikulla oleva rasvaevä.

Esiintyminen ja alkuperä: Suomi on muikun keskeisintä levinneisyysaluetta. Se on luultavasti tullut vesiimme jo noin 10 000 vuotta sitten. Muikkujärviä on lähes kaikkialla Suomessa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Lajia on siirretty uusiin järviin jo 1800-luvulta alkaen. Alkuperäisen levinneisyysalueensa pohjoispuolella sijaitsevaan Inarijärven muikkua pääsi poikasina viljelylaitokselta ja kanta vakiintui 1970-luvulla. Merialueellamme lajia tavataan lähinnä Perämeren ja Suomenlahden itäosan vähäsuolaisissa vesissä. Muikku on ulappavesien parvikala, joka viihtyy parhaiten suurilla ja avonaisilla selkävesillä. Se suosii puhtaita ja kirkkaita vesiä, mutta tulee toimeen myös kohtalaisen ruskeissa ja rehevissä vesissä.

Lisääntyminen: Muikku tulee sukukypsäksi yleensä toisena elinvuotenaan. Sen kutuaika vaihtelee eri paikoissa lokakuulta joulukuulle. Kutu tapahtuu parvissa tavallisesti alle kymmenen metrin syvyydessä. Hedelmöittynyt mäti laskeutuu pohjalle. Jäidenlähdön aikoihin mätimunista kuoriutuu noin 8 mm:n mittaisia poikasia. Levittäytymisvaiheen jälkeen poikaset kerääntyvät aluksi matalaan rantaveteen. Noin kuukauden kuluttua ne siirtyvät syvemmälle. Eräissä järvissä esiintyy myös kevättalvella kutevia muikkuja.

Ravinto, kasvu ja vaellukset: Muikku syö koko ikänsä pääosin eläinplanktonia. Muikkukannan tiheys vaikuttaa yksilöiden kasvunopeuteen, mikä vaihtelee myös vesistöittäin. Tunnetuin esimerkki hidaskasvuisesta muikusta lienee Kuusamon Yli-Kitkan muikku, joka ei kasva ensimmäisenä kesänään juuri 4 cm pidemmäksi. Toisesta ääripäästä on Säkylän Pyhäjärvi, jossa muikut kasvavat ensimmäisen kesän aikana 13-18-senttisiksi. Merialueella muikku voi liikkua laajoillakin alueilla, esimerkiksi Perämerellä osa Suomen puolella tavattavista kannoista kutee Ruotsin puolella.

Kalastus ja saaliit: Muikku on tärkein pyyntikohde sisävesien noin 200 ammattikalastajalle ja tuhannelle sivutyönään kalastavalle. Muikkua kalastetaan nuotalla, troolilla, verkolla ja nykyään myös isorysällä sekä paunetilla. Syyskalastuksen yhteydessä muikuista saadaan myös arvokasta mätiä. Muikkukannan sisäisellä ravintokilpailulla, poikasvaiheen aikaisilla ympäristötekijöillä ja toisilla kalakannoilla on vaikutusta muikkukantojen kehitykseen. Muutaman perättäisen vuosiluokan jäädessä heikoksi puhutaan usein ns. muikkukadosta. Muikun kokonaissaalis oli vuonna 2002 noin 5 200 tonnia, josta ammattikalastajat ja vapaa-ajankalastajat pyydystivät lähes yhtä suuren osan. Kolme vuotta kestänyt muikkukantojen taantuminen kääntyi vuonna 2004 vahvaan nousuun lähes koko maassa. Syynä tähän oli vuonna 2004 syntynyt vuosiluokka, joka oli keskimääräistä vahvempi eteläisessä Suomessa ja Lapissakin keskinkertainen.

Kantojen uhkatekijät, hoito ja uhanalaisuus: Muikku kestää yleensä voimakastakin kalastusta, jolla toki voi olla vaikutuksensa kannan kehitykseen. Muikun runsaus heijastuu usein myös muuhun kalayhteisöön. Hyvänä kilpailijana muikku vaikuttaa muiden ulapan lajien, kuten siian, kasvunopeuteen ja esiintymiseen. Runsaana ollessaan muikku on tärkeä ravintolaji petokaloille. Muikkuja istutetaan vastakuoriutuneina, esikesäisinä ja kesänvanhoina poikasina tai niitä siirretään toisesta järvestä. Muikkukadosta pitkään kärsineisiin järviin on tehty siirtoistutuksia, mutta istutusten hyödyllisyydestä ei aina ole kiistatonta näyttöä. Suomessa muikku on lajina elinvoimainen. Paikallisesti mm. ojituksien tuoma kiintoaines on vaikuttanut mädin selviämiseen. Ilmaston lämpeneminen saattaa vaikuttaa heikentävästi mm. Etelä-Suomen muikkukantoihin.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Muikun levinneisyyskartat

Jos haluat auttaa täydentämään kala-atlastietoja, voit lähettää esiintymishavaintoja tai muuta palautetta sähköpostiosoitteeseen kalaatlas@luke.fi

 

 Tulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Muikkukannat laskussa, saalista riittää silti useissa järvissä 
 Suomen muikkukannat ovat pysyneet melko vahvoina koko 2000-luvun. Vuosiluokka 2011 oli kuitenkin selvästi keskimääräistä heikompi Itä-Suomessa ja alle keskitason myös Länsi-Suomessa ja Oulun korkeudella. Lapin järvissä viime vuoden vuosiluokka ylti lievästi keskitason yläpuolelle. Vanhempia kutumuikkuja oli järvissä syksyllä 2011 keskimääräisesti, ilmenee Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vuotuisesta muikkuseurannasta. 
 
 

Lisätietoa
 
 RKTL:n sivuilla: 
 » Muikku 
 » Muikku ja muut sisävesikalat 
 
 Muualla verkossa: 
 » Muikun levinneisyyskartat 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 20.5.2013