Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Kalalajit:
» Suomen uhanalaiset kalat 
  •Lohen uhanalaisuus
  •Taimenen uhanalaisuus
  •Nieriän uhanalaisuus
  •Harjuksen uhanalaisuus
  •Siian uhanalaisuus
  •Ankeriaan uhanalaisuus
  •Rantanuoliaisen uhanalaisuus
  •Nahkiaisen uhanalaisuus
» Puutteellisesti tunnetut kalalajit
» Ahven 
» Ankerias
» Elaska
» Harjus
» Harmaanieriä 
» Hauki 
» Härkäsimppu
» Imukala
» Isosimppu
» Kampela
» Karppi
» Kiiski
» Kilohaili 
» Kirjolohi
» Kuha 
» Kuore
» Lahna
» Lohi ja järvilohi 
» Made
» Miekkasärki
» Muikku 
» Nahkiainen 
» Nieriä 
» Nokkakala
» Peledsiika
» Piikkikampela
» Piikkisimppu
» Puronieriä
» Seitsenruototokko
» Siika 
» Silakka 
» Suutari 
» Särki
» Säyne
» Taimen 
» Teisti
» Toutain
» Turska 
» Vaskikala
» Vimpa
» Kalatietoa muistakin lajeista 
» Vieraslajit 

Suomen uhanalaiset kalat

Uhanalaiset kalat kuuluvat lohien heimoon ankeriasta ja rantanuoliaista lukuun ottamatta. Useimmat niistä ovat lisäksi jokikutuisia vaelluskaloja. Merkittävimpiä uhanalaisuuden syitä ovat vesirakentaminen, kalastus ja heikko vedenlaatu. Etenkin rehevöityminen on heikentänyt merialueiden tilaa. Vaellusesteet ja virtaaman säännöstely ovat jo kauan heikentäneet vaelluskalojen (lohi, taimen, vaellussiika, harjus, vimpa, ankerias ja nahkiainen) mahdollisuuksia luontaiseen lisääntymiseen.

Vuonna 2010 valmistui Suomen neljäs lajien uhanalaisuuden arviointi. Luokitusta varten arvioitiin 73 kalalajia tai -muotoa. Näistä uhanalaisiksi luokiteltiin 12, silmälläpidettäviksi 6 ja puutteellisesti tunnetuiksi 10. Elinvoimaisia lajeja on 43.

Laji

luokka 2010

luokka 2000

monni 

hävinnyt 

hävinnyt 

 

sinisampi

hävinnyt 

hävinnyt 

 

lohi *
(järvilohikannat)

äärimmäisen uhanalainen

luonnosta hävinnyt

UH

taimen *
(merivaelteiset kannat)

äärimmäisen uhanalainen

erittäin uhanalainen

UH

nieriä
(Saimaan kanta)

äärimmäisen uhanalainen

äärimmäisen uhanalainen

UH

harjus *
(merikannat)

äärimmäisen uhanalainen

silmälläpidettävä

UH

ankerias

erittäin uhanalainen

jätetty arvioimatta

UH

vaellussiika *

erittäin uhanalainen

vaarantunut

UH

taimen
(sisävesien kannat napapiirin eteläpuolella)

erittäin uhanalainen

 

UH

rantanuoliainen *

vaarantunut

erittäin uhanalainen

UH

planktonsiika

vaarantunut

vaarantunut

UH 

karisiika

vaarantunut

 

UH 

lohi *
(Itämeren lohikannat)

vaarantunut

erittäin uhanalainen

UH

lohi *
(Jäämeren lohikannat)

vaarantunut

erittäin uhanalainen

UH

toutain *

silmälläpidettävä

vaarantunut

järvisiika

silmälläpidettävä

silmälläpidettävä

 

nahkiainen

silmälläpidettävä

silmälläpidettävä

 

taimen
(sisävesien kannat napapiirin pohjoispuolella)

silmälläpidettävä

silmälläpidettävä

 

nieriä
(Lapin kannat)

silmälläpidettävä

silmälläpidettävä

 

harjus
(Etelä-Suomen sisävesikannat)

silmälläpidettävä

 

 

Puutteellisesti tunnetut: nokkakala, seitsenruototokko, imukala, elaska, isosimppu, miekkasärki, teisti, piikkikampela, vaskikala, piikkisimppu
Punaiselta listalta poistetut: vimpa, vuonna 2000 silmälläpidettävä, nyt elinvoimainen

* = luokitusta on lievennetty vuodesta 2000
* = luokitusta on kiristetty vuodesta 2000
UH: u
hanalaisia ovat luokkiin äärimmäisen uhanalaiset, erittäin uhanalaiset ja vaarantuneet kuuluvat lajit.Tulostettava versio

Jaa Jaa
 

Lisätietoa
 
 Muualla verkossa: 
 » Suomen lajien punainen lista 2010 (ymparisto.fi) 
 » Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2010 (julkaisu) 
 » Eliölajien uhanalaisuuden arviointi - Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeet 
 » The IUCN Red List of Threatened Species 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 7.3.2012