Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Porontutkimus

Poronhoidon kehittämiseksi ja hallinnon tueksi tarvitaan monipuolista perustutkimusta ja poronhoidon käytännön ongelmiin liittyvää soveltavaa tutkimusta. Lisäksi tarvitaan tutkimustietoa maankäytön suunnittelun, elinkeinoelämän, tiedeyhteisön ja yleisön tarpeisiin. Tarkoituksena on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan harjoittaa ekologisesti, ekonomisesti ja sosiaalisesti kestävää poronhoitoa. Valtaosa tutkimuksesta tehdään yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Porontutkimus käsittää koko poronhoidon tuotantoketjun luonnonlaitumilta
valmiisiin porotuotteisiin. Kuva Mauri Nieminen.

Porontutkimuksen kolme tärkeintä aluetta ovat: porolaitumet, porokanta ja poronhoito. Laiduntutkimuksissa selvitetään porolaidunten määrää, kuntoa ja tuottoa sekä laitumilla tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä. Tutkitaan myös porojen laidunnuksen ja muun maankäytön vaikutuksia laitumiin. Porokantaan liittyvässä tutkimuksessa selvitetään erityisesti tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tälläisia tekijöitä ovat laidunten määrä ja kunto, lumi- ja sääolosuhteet sekä loiset, sairaudet ja petoeläimet. Poronhoitoon liittyvässä tutkimuksessa selvitetään mm. eri poronhoitomenetelmien vaikutuksia tuottoon ja kustannuksiin. Tutkitaan myös porotuotteita, kuten poronlihaa, -verta, -maitoa, -nahkaa ja -sarvia. Porotalouden taloudellista tutkimusta tehdään yhteistyössä laitoksen elinkeino- ja yhteiskuntatutkimuksen kanssa.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen porontutkimusasemalla työskentele-
vät koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijat.
Kuva Mauri Nieminen.Tulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Porotalouden paikkatiedot talteen ja hyötykäyttöön 
 Erotuspaikkojen, kämppien ja aitojen sijainnit, tiedot porojen kuljetus- ja kulkureiteistä ja kokoontumisalueista sekä laidunkierroista ovat esimerkkejä porotalouden paikkatiedoista, joita aletaan kerätä juuri käynnistyneessä hankkeessa. – Kun kaikki nämä on tallennettuna paikkatietojärjestelmään ja suunnittelijoiden käytössä, poronhoidon huomioonottaminen muussa maankäytössä helpottuu olennaisesti, hankkeen tutkija Panu Kontio Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.  
 
 RKTL selvittää suurpetojen aiheuttamia porovahinkoja 
 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on käynnistänyt kolmivuotisen hankkeen, jossa selvitetään suurpetojen, erityisesti ahman aiheuttamia porovahinkoja. Hankkeessa tutkitaan muun muassa petovahinkojen vähentämistä ja ehkäisyä, petojen tappamien porojen määrää sekä porojen kuntoa paliskunnissa, joissa ahmavahinkoja tapahtuu eniten. 
 
 

Lisätietoa
 
 RKTL:n sivuilla: 
 » Poronlihan tuotannon ja markkinoiden kehittäminen 
 
 Muualla verkossa: 
 » RKTL:n porontutkimukseen liittyvät hankkeet 
 » Paliskuntain yhdistys 
 » Maa- ja metsätalousministeriö 
 » Porotalouden tarpeet kartalle ajantasaisesti (Apaja 1/2014) 
 » Optimaalinen poromäärä selvitetään yhdistämällä ekologia ja talous (Apaja 2/2011) 
 
 Julkaisut: 
 » Porojen liikennekuolemat vuosina 2005-2011 – Pahimmat kolaripaliskunnat ja tieosuudet 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 7.5.2015