Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Hirvieläimet:
» Hirvi 
» Metsäpeura 
  •Metsäpeurakannan elvyttäminen -yhteistyö Venäjän Karjalan kanssa
» Hirvieläinten satelliittiseuranta 

Metsäpeurakannan elvyttäminen -yhteistyö Venäjän Karjalan kanssa

Hanke: Rajat ylittävän yhteistyön vakiinnuttaminen metsäpeurakannan taantuman pysäyttämiseksi

Kainuun ja Venäjän Karjalan metsäpeurat (Rangifer tarandus fennicus) ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Suomen metsäpeurakannan kokoa ja liikkumistraditiota on tutkittu kattavasti, mutta vastaavaa tietoa ei ole saatavissa Venäjän metsäpeuroista.

Hankkeen tavoitteena on saada lisää tietoa Karjalan metsäpeuroista sekä vakiinnuttaa suomalaisten ja venäläisten metsäpeuratoimijoiden yhteistyötä. Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä myös muiden käynnissä olevien metsäpeurahankkeiden kanssa.

Kuva: Arto Juntunen

Hankkeen tavoitteet

Venäjän Karjalan metsäpeurat lasketaan lentolaskentana helikopterin avulla. Karjalan metsäpeuroille asetetaan satelliittiseurantapantoja liikkumisen ja laidunalueiden käytön selvittämiseksi. Venäjän ja Suomen metsäpeuratoimijat tutustuvat toistensa tutkimuskäytäntöihin ja laativat yhdessä toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan sisältyy myös yhteiskuntapoliittinen osuus, jossa selvitetään metsäpeuroihin kohdistuvia uhkia ja mahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan metsäpeuraan liittyvää materiaalia matkailu- ja opetuskäyttöön.

Tulokset ja hyödyt

Hankkeen tuloksina saadaan uutta tutkimustietoa Venäjän Karjalan metsäpeuroista. Tietoa tarvitaan Suomen metsäpeurakannanhoidon suunnittelussa. Hankkeessa luodaan yhteinen toimintasuunnitelma, jota voidaan käyttää kansallisten hoitosuunnitelmien pohjana. Hankkeen myötä kehitetään Suomen ja Venäjän metsäpeuratoimijoiden yhteistyötä ja metsäpeurakannan yhteisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä.

Hankevastaava ja muut asiantuntijat

Projektipäällikkö Jenni Miettunen
Tutkijat Antti Paasivaara ja Jyrki Pusenius.

Yhteistyötahot ja rahoittajat

Hankkeen pääpartnerina toimii RKTL ja partnereina Karjalan tutkimuskeskuksen biologian laitos sekä Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut. Hanketta rahoittaa EU:n Karelia ENPI CBC –ohjelma (42 %), maa- ja metsätalousministeriö ja partnerit.

Hankkeen kesto

2013-2014

This project is co-funded by the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland.Tulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Suomalais-venäläisen metsäpeurahankkeen loppuseminaari 28.10.2014 Kuhmossa 
 
 Venäjän Karjalassa hieman enemmän metsäpeuroja kuin Suomessa 
 Karjalan tutkimuskeskuksen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemän lentolaskennan mukaan Venäjän Karjalassa on enintään 2 400 metsäpeuraa. Suomessa metsäpeuroja on noin 1 900. Karjalan metsäpeurakanta on pienentynyt huomattavasti edellisestä, vuonna 2003 tehdystä kannanarviosta. Tuolloin peurojen määräksi arvioitiin noin 3000.  
 
 RKTL ja Karjalan tutkimuskeskus tiivistävät yhteistyötä metsäpeuratutkimuksessa 
 Suomen ja Venäjän metsäpeuratutkijat yhdistävät voimansa ja selvittävät Venäjän Karjalan metsäpeurojen lukumäärän lentolaskennalla. Lisäksi hankkeessa selvitetään ja kerätään tietoa Karjalan metsäpeurojen liikkeistä ja laidunalueista satelliittiseurantapantojen avulla. Kerätyn tiedon perusteella laaditaan yhteinen toimintasuunnitelma Suomen ja Venäjän metsäpeurakantojen turvaamiseksi.  
 
 

Lisätietoa
 
 Muualla verkossa: 
 » Tutkimus raivaa elintilaa metsäpeuralle (Apaja 2/2013) 
 » Karelia ENPI CBC 
 » Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences 
 » Metsähallitus 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 21.10.2014