Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Hylkeet:
» Halli (harmaahylje)
» Itämerennorppa
» Hylkeiden levinneisyys
» Hylkeiden määrä 
  •Hyljeseurantamenetelmät
  •Itämerennorppalaskennat 
» Hylkeiden ravinto
» Hyljevahingot
» Hylkeiden metsästys 
» Hyljehavainnot 
» Hylkeet muuttuvassa ympäristössä
» Hankkeet
» Saimaannorppa
» Julkaisut

Hylkeiden määrä

Vuonna 2013 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa yli 32 000 hallia.

Laskennoissa nähdyt hallit 2000-luvulla koko Itämerellä (punainen),
Suomen osuus sinisellä.

Norppalaskennoissa nähtyjen norppien lukumäärä on kasvanut, mutta hitaammin kuin hallilla. Syynä norppakannan hitaaseen kasvuun pidetään edelleen lisääntymishäiriöitä. Ruotsalaisten tutkijoiden* tekemien laskentojen mukaan Perämeren norppakanta on kasvanut vuosina 1988–2006 keskimäärin noin 4,5 prosenttia vuosittain.
*Lähde: Tero Härkönen, Naturhistoriska riksmuseet

Runsaat sata vuotta sitten Itämeressä on arvioitu olleen jopa 90 000 hallia ja 180 000 norppaa. Pienimmillään hyljekannat olivat puolestaan 1970–80-luvuilla, jolloin halleja arvioitiin olleen jäljellä noin 2000–4 000 ja norppia vajaat 5 000 yksilöä. Pääsyynä hyljekantojen vähenemiseen oli liikapyynti. Myöhemmin 1960-luvun jälkeen kantojen pienenemiseen ovat vaikuttaneet korkeat ympäristömyrkkypitoisuudet, jotka ovat heikentäneet lisääntymistehoa. Nykyisin hyljekannat ovat jälleen elpymässä.

Hylkeiden laskentalennot tehdään karvanvaihtoaikaan keväällä.
Kuva: Petri Timonen

Hankkeet

Itämeren hylkeiden ja ihmisen vuorovaikutus ECOSEAL

HyljeseurantaTulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Itämeren hallikannan kasvu jatkuu 
 Itämeren alueen hallilaskennoissa tavattiin viime keväänä yli 32 000 hallia. Kannan kasvu on 2000-luvun puolivälistä alkaen painottunut Keski-Ruotsin saaristoon. Toisella hallien karvanvaihdon ydinalueista, Suomen lounaissaaristossa, kannan koko on pysynyt suhteellisen vakaana 2000-luvun alkuvuosien jälkeen. Laskenta-jakson sääolosuhteet olivat vaihtelevia, mutta laskennat saatiin tehtyä onnistuneesti kaikilla merialueilla. Suomen alueen laskennoista vastasi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.  
 
 

Lisätietoa
 
 RKTL:n sivuilla: 
 » Itämeren hallikanta kasvaa edelleen 
 » Itämerellä laskettiin viime vuonna ennätykselliset 28 000 hallia 
 » Itämerellä noin 24 000 hallia – kannan kasvu hidastunut 
 » Itämerellä nähtiin noin 23 100 hallia – kannan kasvu ehkä tasaantumassa 
 » Itämeren harmaahyljekanta kasvaa edelleen 
 » Harmaahyljekanta kasvaa edelleen 
 » Itämeren harmaahyljekanta edelleen kasvussa 
 
 Julkaisut: 
 » Riistakannat 2010: riistaseurantojen tulokset 
 » Riistakannat 2009: riistaseurantojen tulokset 
 » Riistakannat 2008: riistaseurantojen tulokset 
 » Riistakannat 2007: riistaseurantojen tulokset 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 12.12.2014