Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Hylkeet:
» Halli (harmaahylje)
» Itämerennorppa
» Hylkeiden levinneisyys
» Hylkeiden määrä 
  •Hyljeseurantamenetelmät
  •Itämerennorppalaskennat 
» Hylkeiden ravinto
» Hyljevahingot
» Hylkeiden metsästys 
» Hyljehavainnot 
» Hylkeet muuttuvassa ympäristössä
» Hankkeet
» Saimaannorppa
» Julkaisut

Hylkeiden määrä

Vuonna 2015 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa reilut 30 000 hallia, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Laskennoissa nähdyt hallit 2000-luvulla koko Itämerellä (mustat neliöt) ja Suomessa (avoimet neliöt).

Hallien karvanvaihtoaikaan touko-kesäkuussa, jolloin laskennat suoritetaan, halleja on eniten Itämeren pääaltaan reunamilla, Keski-Ruotsin saaristossa, Suomen lounaissaaristossa ja Viron länsirannikolla. Laskenta-aikaisen esiintymiskuvan pohjalta kannankasvu on ollut voimakkainta Keski-Ruotsin saaristossa. Myös Etelä-Itämerellä hallien laskentakanta on hiljalleen vahvistunut. Suomen alueella laskenta-aikaan nähtyjen hallien määrä ei ole juurikaan kasvanut.

Perämeren norppakanta on kasvanut vuosina 1988–2014 keskimäärin 4,9 prosenttia vuodessa. Kevään 2015 jääolot olivat poikkeukselliset ja laskenta tuotti laskentakannaksi 17 400 norppaa*.

Perämerellä arvioitujen norppien määrät 1988-2015.

Tulos oli merkittävästi aiempien vuosien tuloksia suurempi. Syynä tähän ovat nähtävästi poikkeukselliset jääolosuhteet, joista johtuen kevään 2015 laskennoissa nähtiin aiempia vuosia suurempi osuus kaikista norpista. Tulos ei ole vertailukelpoinen aiempien tulosten kanssa, eikä siis kerro norppien määrän äkillisestä kasvusta. Aiempaa arviota Perämeren norppien kokonaiskannasta voidaan kuitenkin nyt korjata: uusimman tiedon valossa se ylittää 20 000 yksilön rajan.

*Lähde: Tero Härkönen, Naturhistoriska riksmuseet

Runsaat sata vuotta sitten Itämeressä on arvioitu olleen jopa 90 000 hallia ja 180 000 norppaa. Pienimmillään hyljekannat olivat puolestaan 1970–80-luvuilla, jolloin halleja arvioitiin olleen jäljellä noin 2000–4 000 ja norppia vajaat 5 000 yksilöä. Pääsyynä hyljekantojen vähenemiseen oli liikapyynti. Myöhemmin 1960-luvun jälkeen kantojen pienenemiseen ovat vaikuttaneet korkeat ympäristömyrkkypitoisuudet, jotka ovat heikentäneet lisääntymistehoa. Nykyisin hylkeiden lisääntymisterveys Itämerellä on hyvä.

Hylkeiden laskentalennot tehdään karvanvaihtoaikaan keväällä.
Kuva: Petri TimonenTulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Poikkeavat sääolosuhteet vaikuttivat merihyljelaskentoihin 
 Vuonna 2015 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa halleja lähes sama määrä kuin edellisenä vuonna. Perämeren norppien laskentakannaksi sen sijaan arvioitiin ennätykselliset yli 17000 yksilöä. Luku ei tarkoita kannan äkillistä kasvua vaan muutosta laskentaolosuhteissa. Vähäisen jääpeitteen vuoksi laskennoissa havaittiin tavallista enemmän norppia. 
 
 

Lisätietoa
 
 RKTL:n sivuilla: 
 » Itämeren hallikanta kasvaa edelleen 
 » Itämerellä laskettiin viime vuonna ennätykselliset 28 000 hallia 
 » Itämerellä noin 24 000 hallia – kannan kasvu hidastunut 
 » Itämerellä nähtiin noin 23 100 hallia – kannan kasvu ehkä tasaantumassa 
 » Itämeren harmaahyljekanta kasvaa edelleen 
 » Harmaahyljekanta kasvaa edelleen 
 » Itämeren harmaahyljekanta edelleen kasvussa 
 
 Julkaisut: 
 » Riistakannat 2010: riistaseurantojen tulokset 
 » Riistakannat 2009: riistaseurantojen tulokset 
 » Riistakannat 2008: riistaseurantojen tulokset 
 » Riistakannat 2007: riistaseurantojen tulokset 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 11.1.2016