Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  
Etusivu Riista Poro Kala Vesiviljely Talous ja yhteiskunta Tilastot Julkaisut RKTL Yhteystiedot Sähköiset palvelut

Hylkeet:
» ECOSEAL 
» Halli (harmaahylje)
» Itämerennorppa
» Hylkeiden levinneisyys
» Hylkeiden määrä 
  •Hyljeseurantamenetelmät
  •Hallilaskennat Suomen merialueilla 
  •Itämerennorppalaskennat 
» Hylkeiden ravinto
» Hyljevahingot
» Hylkeiden metsästys 
» Hylkeet muuttuvassa ympäristössä
» Hyljehavainnot 
» Saimaannorppa
» Hankkeet

Hylkeiden määrä

Vuonna 2013 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa noin 30 000 hallia.

Laskennoissa nähdyt hallit 2000-luvulla koko Itämerellä (punainen), Suomen osuus sinisellä.

Norppalaskennoissa nähtyjen norppien lukumäärä on kasvanut, mutta hitaammin kuin hallilla. Syynä norppakannan hitaaseen kasvuun pidetään edelleen lisääntymishäiriöitä. Ruotsalaisten tutkijoiden* tekemien laskentojen mukaan Perämeren norppakanta on kasvanut vuosina 1988–2006 keskimäärin noin 4,5 prosenttia vuosittain.
*Lähde: Tero Härkönen, Naturhistoriska riksmuseet

Runsaat sata vuotta sitten Itämeressä on arvioitu olleen jopa 90 000 hallia ja 180 000 norppaa. Pienimmillään hyljekannat olivat puolestaan 1970–80-luvuilla, jolloin halleja arvioitiin olleen jäljellä noin 2000–4 000 ja norppia vajaat 5 000 yksilöä. Pääsyynä hyljekantojen vähenemiseen oli liikapyynti. Myöhemmin 1960-luvun jälkeen kantojen pienenemiseen ovat vaikuttaneet korkeat ympäristömyrkkypitoisuudet, jotka ovat heikentäneet lisääntymistehoa. Nykyisin hyljekannat ovat jälleen elpymässä.

Hylkeiden laskentalennot tehdään karvanvaihtoaikaan keväällä.
Kuva: Petri Timonen

Hankkeet

Itämeren hylkeiden ja ihmisen vuorovaikutus ECOSEAL

HyljeseurantaTulostettava versio

 
Ajankohtaista
 
 Itämeren hallikanta kasvaa edelleen 
 Itämeren alueen hallilaskennoissa tavattiin viime keväänä lähes 30 000 hallia. Kannan kasvu on 2000-luvun puolivälistä alkaen painottunut Keski-Ruotsin saaristoon. Toisella hallien karvanvaihdon ydinalueista, Suomen lounaissaaristossa, kasvua ei ole tuon jälkeen enää tapahtunut. Laskenta-ajan sääolosuhteet olivat vaihtelevia, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa laskentatulokseen. Suomen alueen laskennoista vastasi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.  
 
 

Lisätietoa
 
 RKTL:n sivuilla: 
 » Itämerellä laskettiin viime vuonna ennätykselliset 28 000 hallia 
 » Itämerellä noin 24 000 hallia – kannan kasvu hidastunut 
 » Itämerellä nähtiin noin 23 100 hallia – kannan kasvu ehkä tasaantumassa 
 » Itämeren harmaahyljekanta kasvaa edelleen 
 » Harmaahyljekanta kasvaa edelleen 
 » Itämeren harmaahyljekanta edelleen kasvussa 
 
 Julkaisut: 
 » Riistakannat 2010: riistaseurantojen tulokset 
 » Riistakannat 2009: riistaseurantojen tulokset 
 » Riistakannat 2008: riistaseurantojen tulokset 
 » Riistakannat 2007: riistaseurantojen tulokset 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 4.2.2014