Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Pienriista:
» Riistakolmiot.fi - kolmiolaskennat nettiin
» Ylä-Lapin riekkolaskennat 
» Vesilinnut 
» Vesilintulaskennan ohjeet 
» Pienpedot ja rabies 
» Majava 
» Lumijälkilaskenta 
» Riistan elinympäristöt 

Riistakolmiot.fi - kolmiolaskennat nettiin

Tiedot riistakolmiolaskennoista ja niiden tuloksista löytyvät jatkossa riistakolmiot.fi -palvelusta. Laskijat voivat itse tallentaa laskennan tuloksen palveluun ja seurata tuloksia jo laskennan aikana. Palvelun kaikille avoimessa osassa kuka tahansa voi seurata valtakunnallisia laskennan tuloksia.

riistakolmiot.fi 

 • palvelu sisältää riistakolmiolaskijoille oman työkalun laskennan tulosten tallentamiseen ja kolmiokohtaisten raporttien tarkasteluun (edellyttää rekisteröitymista oma.riista.fi -palveluun).
 • julkinen palvelu tarjoaa tietoa kolmiolaskennoista ja laskettavista lajeista, laskentojen ohjeet sekä tietoa laskentojen tuloksista.
 • julkisella puolella laskentojen tuloksia voi tarkastella esim. riistanhoitoyhdistyksittäin ja -alueittain. Raportointiominaisuuksia kehitetään syksyn 2014 aikana: tavoitteena on tarjota käyttäjille mahdollisuus luoda omia raportteja ja tehdä niistä graafeja sekä esittää tietoa karttamuodossa. Raportointi mahdollistaa eri vuosien laskentatulosten vertaamisen.

Riistakolmiot.fi on merkittävä uudistus, sillä se nopeuttaa laskentatulosten keruuta, helpottaa tiedon säilyttämistä ja auttaa tulosten raportoinnissa. RKTL toivoo, että laskijat palauttavat laskentojen tulokset ensisijaisesti uuden verkkopalvelun kautta.

Ajankohtaista

 • palvelun raportointiominaisuuksia kehitetään syksyn 2014 aikana
 • palvelusta järjestetään käyttökoulutusta syksyn ja talven 2014 aikana

Kuva: Juha Tiainen

Riista- ja peltokolmiolaskentojen avulla tuotetaan tietoa metsä- ja peltovaltaisten alueiden riistalajien kannan arviointiin ja hoidon suunnitteluun. Kolmiolaskentoja tekevät pääasiassa vapaaehtoiset metsästäjät ja luontoharrastajat. Aikaisemmin kolmiolaskentatiedot on palautettu perinteisesti paperilla postitse. Tämän jälkeen on tehty käsin tietojen tallennus, analysointi ja raportointi.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda sähköinen verkkopalvelu, johon laskijat voivat itse tallentaa laskentatiedot. Palveluun rakennetaan lisäksi raportointiominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat itse hakea palvelusta tarvitsemaansa tietoa. Palvelusta tehdään lisäksi julkinen versio, joka saattaa tiedon entistä paremmin kaikkien sitä tarvitsevien saataville. Palvelun toivotaan olevan avuksi erityisesti metsästyksen säätelyssä ja sitä koskevassa päätöksenteossa. Hanke toteutetaan yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Helmikuussa 2014 palvelusta tehtiin talvilaskentoja varten pilottikokeilu, josta saadun palautteen perusteella palvelua on kehitetty edelleen. Palvelu avattiin kaikkien laskijoiden käyttöön ensimmäisen kerran 26.7.2014 alkaneissa riistakolmioiden kesälaskennoissa.

Hankkeen hyödyt

 • nopeuttaa tiedon keruuta
 • helpottaa tiedon raportointia
 • helpottaa tiedon säilyttämistä
 • saattaa vanhat ja uudet datat entistä paremmin useiden toimijoiden käyttöön
 • parantaa kerätyn riistatiedon vuosittaista ja alueellista vertailtavuutta
 • saattaa riistatieto entistä paremmin ja laaja-alaisemmin käyttöön hallinnollisessa ja paikallisessa päätöksenteossa
 • nopeuttaa tiedonsyöttöä ja vähentää käsityövaiheita

Hankevastaava

suunnittelija Katja Ikonen

Yhteistyötahot ja rahoittajat

Hanketta rahoittaa EU Life+ -ohjelma ja sitä tehdään osana LifeData-hanketta. Hankkeessa ovat mukana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen riistakeskus, Metsästäjäliitto ja Metsähallitus.

Hankkeen kesto

2011 - 2015

 

 Tulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Riistakolmiot.fi-palvelu otettu hyvin käyttöön 
 Heinäkuussa 2014 RKTL avasi riistakolmiolaskijoiden avuksi riistakolmiot.fi-palvelun. Laskijat voivat itse tallentaa palveluun kolmiolaskennan tuloksen ja seurata tuloksia jo laskennan aikana. Uusi palvelu on otettu hyvin vastaan, sillä peräti 70 prosenttia kesälaskennan tuloksista palautettiin uuden palvelun kautta. 
 
 

Lisätietoa
 
 RKTL:n sivuilla: 
 » Kylmä alkukesä heikensi kanalintujen poikastuottoa – lintutiheydet kuitenkin kohtuulliset 
 » Riistalaskija, ota käyttöön uusi riistakolmiot.fi-palvelu! 
 » Riistakolmiolaskennat nettiin – testausta helmikuussa 
 » Riista- ja peltokolmioiden talvilaskenta on jälleen ajankohtaista 
 
 Muualla verkossa: 
 » riistakolmiot.fi 
 » LifeData 
 » Hankehaavi 
 » Metsäkanalinnut ja nisäkkäät tilastotietokannassa 
 » Menestystarinavideo riistakolmiot.fi-palvelusta (Youtube) 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 3.3.2016