Ohita navigointilinkit
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  
Första sidan Vilt Ren Fisk Akvakultur Ekonomi och samhället Statistik Kontaktuppgifter Publikationer Institutet

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet - Hållbara lösningar genom kunskap

Adress: Viksbågen 4, PB 2
00791 HELSINGFORS
FINLAND
Tel.+358 295 301 000

Inkommande vinter genomförs snöspårsinventering av stora rovdjur i sex av Finlands viltcentrals regioner. Som resultat av snöspårsinventeringen får man ännu mera noggrann information om antalet lodjurskullar, som används vid uppskattningen av lodjursstammen tillsammans med av rovdjurskontaktpersonernas nätverk framställda observationsmaterial. Läs mer
Bild: Antti Härkälä

Meddelanden

11.12.2014
Gråsälsstammen fortsätter att öka i Östersjön
Vid gråsälsräkningarna i Östersjöområdet i fjol på våren påträffades över 32000 gråsälar. Beståndsökningen har sedan mitten av 2000-talet skett främst i den mellansvenska skärgården. På det andra kärnområdet för gråsälarnas pälsömsning, skärgården i sydvästra Finland, har beståndet bevarat på samma nivån efter denna tidpunkt. Väderförhållandena varierade i början på räkningsperioden, men till sist utfördes räkningarna väl Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet svarade för räkningen på finländskt område.
Läs mer »

20.11.2014
Fiskeri- och jaktstatistik till livsmedels- och naturresursstatistiken i Naturresursinstitutet den 1 januari 2015
Naturresursinstitutet, som inleder sin verksamhet i början av 2015, samlar alla forskningsinstituten inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, det vill säga Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) och Skogsforskningsinstitutet (Metla), samt statistiktjänsterna vid Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike. Dessa organisationers statistikområden, det vill säga Tikes jordbruksstatistik, Metlas skogsstatistik och VFFI:s fiskeri- och jaktstatistik, sammanslås till livsmedels- och naturresursstatistik som produceras av Naturresursinstitutet.
Läs mer »

13.11.2014
Mari Walls utnämnd till Naturresursinstitutets generaldirektör
Regeringen har utnämnt filosofie doktor, professor Mari Walls till generaldirektör för Naturresursinstitutet, som inleder sin verksamhet i januari. Walls övergår till uppgiften från sin tjänst som direktör för havscentret vid Finlands miljöcentral. Ämbetsperioden för generaldirektören för Naturresursinstitutet är sju år.
Läs mer »

Alla meddelanden »

 


© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.