Ohita navigointilinkit
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  
Första sidan Vilt Ren Fisk Akvakultur Ekonomi och samhället Statistik Kontaktuppgifter Publikationer Institutet

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet - Hållbara lösningar genom kunskap

Adress: Viksbågen 4, PB 2
00791 HELSINGFORS
FINLAND
Tel.+358 295 301 000

Under de senaste tre åren, har det internationella Aquabest-projektet arbetat med att främja utvecklingen av ett hållbart vattenbruk i Östersjöregionen. Projektets resultat inkluderar utvecklad fiskodlingsteknik, metoder att identifiera nya vattenbrukslokaler och rekommendationer till lagar och regler som reglerar verksamheten. Slutresultaten från projektet har sammanfattats som korta rekommendationer. Vår förhoppning är att företag, myndigheter och organisationer inom sektorn kommer att använda våra rekommendationer i sitt fortsatta utvecklingsarbete med vattenbruket. www.aquabestproject.eu

Meddelanden

20.3.2014
Vargstammens förvaltningsplan uppdateras, delta i utvecklandet av lösningar på problem
Finlands viltcentral och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har på internet öppnat ett diskussions-forum som är öppet för alla. Genom forumet har man möjlighet att vara med och delta i utvecklandet av åtgärderna för skötseln av vargstammen genom att berätta om sina egna erfarenheter och presentera sin egen motiverade åsikt.
Läs mer »

4.2.2014
Gråsälsstammen fortsätter att öka i Östersjön
Vid gråsälsräkningarna i Östersjöområdet i fjol på våren påträffades uppemot 30 000 gråsälar. Beståndsökningen har sedan mitten av 2000-talet skett främst i den mellansvenska skärgården. På det andra kärnområdet för gråsälarnas pälsömsning, skärgården i sydvästra Finland, har ingen tillväxt skett efter denna tidpunkt. Väderförhållandena var varierande under räkningsperioden, vilket kan ha påverkat resultatet. För räkningen på finländskt område svarade Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.
Läs mer »

31.1.2014
Aquabest producerade lösningar för fiskodling i Östersjön
Inom ramen för det internationella projektet Aquabest, som främjar hållbart vattenbruk, har man under tre års tid sökt lösningar för fiskodling i Östersjöregionen. Projektet har bland annat utvecklat odlingsteknik, utrett placeringen av nya produktionsanläggningar och påverkat lagstiftningen som styr verksamheten. Man har utgått från tanken att eftersom problemen med fiskodling i Östersjön är gemensamma, är även lösningarna gemensamma. Projektet Aquabest samordnas av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.
Läs mer »

Alla meddelanden »

 


© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.