Ohita navigointilinkit
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  
Första sidan Vilt Ren Fisk Akvakultur Ekonomi och samhället Statistik Kontaktuppgifter Publikationer Institutet

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet - Hållbara lösningar genom kunskap

Adress: Viksbågen 4, PB 2
00791 HELSINGFORS
FINLAND
Tel.+358 295 301 000

Under de senaste tre åren, har det internationella Aquabest-projektet arbetat med att främja utvecklingen av ett hållbart vattenbruk i Östersjöregionen. Projektets resultat inkluderar utvecklad fiskodlingsteknik, metoder att identifiera nya vattenbrukslokaler och rekommendationer till lagar och regler som reglerar verksamheten. Slutresultaten från projektet har sammanfattats som korta rekommendationer. Vår förhoppning är att företag, myndigheter och organisationer inom sektorn kommer att använda våra rekommendationer i sitt fortsatta utvecklingsarbete med vattenbruket. www.aquabestproject.eu

Meddelanden

18.9.2014
Observationer av stora rovdjur som VFFI har samlat in finns nu på webben
Uppgifter om observationer av stora rovdjur som anmälts till Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets datasystem Tassu är nu tillgängliga för alla på adressen riistahavainnot.fi. Uppgifterna är avsedda som hjälp för jägare som jagar med hund och för andra som rör sig i naturen.
Läs mer »

8.9.2014
Vuoksen gav upphov till en ny kultur
Uppkomsten av floden Vuoksen ledde till en sänkning av vattennivån i Saimen för cirka 6000 år sedan och blottlade tusentals kvadratkilometer fruktbar mark i östra Finland. Ett tvärvetenskapligt projekt under ledning av forskare från Helsingfors universitet har undersökt vad den sänkta vattennivån betydde för växelverkan mellan naturen och människan. Efter omvälvningen i sjösystemet förändrades människans verksamhet i området radikalt: en ny innovativ kultur uppstod. Orsaken var den talrika älgstammen som levde gott av pionjärväxterna som spirade upp ur marken när vattenmassorna drog sig undan. Senare kom kulturen att stagnera när områdets ekosystem förändrades och skogarna blev äldre och grandominerade och inte längre kunde underhålla den stora älgstammen.
Läs mer »

4.7.2014
Rekordmängder lax vandrar upp i Torne och Simo älvar
Laxen har börjat lekvandra uppför Torne och Simo älvar i mycket stora mängder och 5-10 dagar tidigare än normalt. Som bäst har ekoloden räknat uppåt 10 000 lekvandrande laxar per dag i Torneälven och över hundra i Simoälven. Laxmängden som hittills simmat upp i Torneälven slår redan nu förrförra årets rekord på ca 60 000 laxar. Detta trots att vandringssäsongen jämfört med tidigare år endast hunnit halvvägs.
Läs mer »

Alla meddelanden »

 


© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.