Ohita navigointilinkit
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  
Första sidan Vilt Ren Fisk Akvakultur Ekonomi och samhället Statistik Kontaktuppgifter Publikationer Institutet

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet - Hållbara lösningar genom kunskap

Adress: Viksbågen 4, PB 2
00791 HELSINGFORS
FINLAND
Tel.+358 295 301 000

Under de senaste tre åren, har det internationella Aquabest-projektet arbetat med att främja utvecklingen av ett hållbart vattenbruk i Östersjöregionen. Projektets resultat inkluderar utvecklad fiskodlingsteknik, metoder att identifiera nya vattenbrukslokaler och rekommendationer till lagar och regler som reglerar verksamheten. Slutresultaten från projektet har sammanfattats som korta rekommendationer. Vår förhoppning är att företag, myndigheter och organisationer inom sektorn kommer att använda våra rekommendationer i sitt fortsatta utvecklingsarbete med vattenbruket. www.aquabestproject.eu

Meddelanden

4.7.2014
Rekordmängder lax vandrar upp i Torne och Simo älvar
Laxen har börjat lekvandra uppför Torne och Simo älvar i mycket stora mängder och 5-10 dagar tidigare än normalt. Som bäst har ekoloden räknat uppåt 10 000 lekvandrande laxar per dag i Torneälven och över hundra i Simoälven. Laxmängden som hittills simmat upp i Torneälven slår redan nu förrförra årets rekord på ca 60 000 laxar. Detta trots att vandringssäsongen jämfört med tidigare år endast hunnit halvvägs.
Läs mer »

16.4.2014
VFFI kartlägger älvsikens reproduktionsälvar
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet kartlägger älvsikens reproduktionsälvar längs nästan hela Finlands kustområde från östra Finska viken upp till norra Bottenviken. Genom kartläggningen tar man reda på i vilka älvar längs kusten älvsiken förökar sig naturligt. Kartläggningarna är en del av en större studie om sik i kustområdet, som startade i år.
Läs mer »

20.3.2014
Vargstammens förvaltningsplan uppdateras, delta i utvecklandet av lösningar på problem
Finlands viltcentral och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har på internet öppnat ett diskussions-forum som är öppet för alla. Genom forumet har man möjlighet att vara med och delta i utvecklandet av åtgärderna för skötseln av vargstammen genom att berätta om sina egna erfarenheter och presentera sin egen motiverade åsikt.
Läs mer »

Alla meddelanden »

 


© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.