Ohita navigointilinkitGå till frontsidan
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  
Första sidan Vilt Ren Fisk Akvakultur Ekonomi och samhället Statistik Kontaktuppgifter Publikationer Institutet

Mål och metoder

 

Att bevara fiskstammarnas diversitet

  1. Att vitalisera naturliga bestånd genom utsättning av fisk
  2. Att bevara hotade stammar i odling
  3. Genbanker

Att förbättra förutsättningarna för fiske

  1. Att utveckla fiskevården genom utsättningar
  2. Att handha statens utsättningsålägganden
  3. Att vårda Östersjöns bestånd av ädelfisk

 

Att befrämja fiskodlingsnäringen

  1. Produktion av rom och yngel för fortsatt odling och forskning
  2. Förädling av det biologiska material som finns i odling
  3. Utveckling av odlingsprodukter och odlingsteknologi samt specialkunnande


Textversion

Jaa Jaa
 


© Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.Förändrat 12.11.2003