Ohita navigointilinkitGå till frontsidan
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet är en del av Naturresursinsitutet
från 1.1.2015. www.luke.fi
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  

Uppskattning av tillgången på fisk :
» Åldersbestämning och fjällarkiv
» EU-provtagning
» Strömming, vassbuk, torsk och flundra
» Lax och öring i Östersjön
» Lax och öring i Tana älv och Nejdenälven
» Lax och öring i Torne älv 
» Siken i Finska viken
» Siken i Bottniska viken
» Insjöarnas fisksamhällen
» Gös, abborre och gädda i havsområdet
» Fiskmärkning

Uppskattning av tillgången på fisk

Inom forskningsprogrammet bedöms de kommersiellt viktigaste fiskbeståndens tillstånd och de faktorer som påverkar bestånden. Informationen är nödvändig för vård av fiskbestånden, till exempel då man fastställer fångstkvoter eller då man bedömer behovet av regleringar för fisket i övrigt.

Programmet omfattar 20 projekt, de flesta beståndsuppskattningar. Följande fiskbestånd följs kontinuerligt:

1. strömming, vassbuk, torsk, flundra – Östersjön

2. lax, öring – Östersjön och dess älvar, Tana älv och Nejdenälven

3. sik, gös, abborre och gädda – havsområdet, kustvattnen

4. Insjöarnas fisksamhällen och siklöjan i Bottenviken.

Beståndsuppskattningar, prognoser och rekommendationer produceras årligen. Resultaten publiceras i Finlands Officiella Statistik (SVT) i serien Jord- och skogsbruk samt fiske.

Uppföljning och internationellt samarbete

Ett fångstredskap för laxsmolt töms.  Foto: Ari Saura
Fiskbeståndens tillstånd bedöms med hjälp av fångststatistik och genom att kontinuerligt följa beståndens utveckling. Uppföljningen baseras i de flesta fall på prover från yrkesfiskets fångster.

Beståndsuppskattningar för strömming, vassbuk, torsk och lax görs av särskilda arbetsgrupper inom Internationella havsforskningsrådet (ICES). Beräkning av övriga bestånd görs av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Mer information

Jari Raitaniemi
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Åbo vilt- och fiskeriforskning
Österlånggatan 3, 20520 Åbo
Tel. +358 - (0)205 751 685, fax +358 - (0)205 751 689
E-post: förnamn.släktnamn@luke.fi

Jaakko Erkinaro
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Ullåborgs vilt- och fiskeriforskning
Tutkijantie 2 A
90570 Uleåborg
Tel. +358 - (0)205 751 871, fax +358 - (0)205 751 879
E-post: förnamn.släktnamn@luke.fiTextversion

Jaa Jaa
 


© Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.Förändrat 4.8.2005