Ohita navigointilinkitGå till frontsidan
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet är en del av Naturresursinsitutet
från 1.1.2015. www.luke.fi
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  

Uppskattning av tillgången på fisk :
» Åldersbestämning och fjällarkiv
» EU-provtagning
» Strömming, vassbuk, torsk och flundra
» Lax och öring i Östersjön
» Lax och öring i Tana älv och Nejdenälven
» Lax och öring i Torne älv 
» Siken i Finska viken
» Siken i Bottniska viken
» Insjöarnas fisksamhällen
» Gös, abborre och gädda i havsområdet
» Fiskmärkning
  •Märkningsmetoder
  •Returnera fiskmärken 
  •Resultaten från fiskmärkeslottdragningen

Fiskmärkning

Märkning är en av fiskforskningens grundläggande metoder. Märkningen ger information om fiskarnas vandringar, tillväxt och dödlighet samt om utsättningarnas lönsamhet. Kunskapen behövs bland annat då man planerar utsättningar och organiserar fisket. Informationen från returnerade märken från all fisk som märkts i Finland bearbetas av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Carlin-märkning. Foto: Matti Naarminen

Hur framgångsrik en märkningsundersökning blir beror ofta helt och hållet på vilken hjälp man får av dem som fiskar. Det är viktigt, att de märken som återfinns också returneras och att fångstuppgifterna så noggrant som möjligt noteras. Märkena kan returneras portofritt till adressen:

VFFI
Merki
5005751
00003 SVARSFÖRSÄNDELE

Noggrannare anvisningar för märkesreturnering.

I Finland märktes år 2014 omkring 50 000 fiskar i olika ålder med individuella märken varav ca 10 % var Carlin-märken och ca 90 % t-ankarmärken (bild). Återfångster meddelades ca 2 000 st. Vilt- och fiskeriforskningen skickar upphittarna en ersättning samt uppgifter om utsättningsplats och utsättningsstorlek. 

Fiskmärkningarna per år och art.

Kontaktpersoner

Ari Saura
Naturresursinstitutet 
Viksbågen 4, PB 2
00791 Helsingfors
Tel. +358 - (0)295 327 266
E-post: ari.saura@luke.fi

Lili Porspakka
Naturresursinstitutet
Ånäsgränden 1 
01370 Vanda
Tel. +358 - (0)295 327 233
E-post: lili.porspakka@luke.fi

 Textversion

Jaa Jaa
 
Aktuellt
 
 Vinnarna i fiskmärkeslotteriet den 2.2.2015 
 Naturresursinstitutet ordnade den 2 februari 2015 en lottdragning bland alla som returnerat fiskmärken. I utlottningen deltog alla i Finland fastbosatta personer som skickat in fiskmärken till Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet under år 2014. I dragningen deltog 1927 returnerade fiskmärken. 
 
 


© Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.Förändrat 3.8.2015