Ohita navigointilinkitGå till frontsidan
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet är en del av Naturresursinsitutet
från 1.1.2015. www.luke.fi
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  

Uppskattning av tillgången på fisk :
» Åldersbestämning och fjällarkiv
» EU-provtagning
» Strömming, vassbuk, torsk och flundra
» Lax och öring i Östersjön
» Lax och öring i Tana älv och Nejdenälven
» Lax och öring i Torne älv 
  •Uppföljning av vandringslax i Torne och Simo älvar 2015
  •Ekolodninsgresultaten från Torne älv sommaren 2012
  •Ekolodningsresultaten från Torne älv sommaren 2011
  •Ekolodningsresultaten från Torne älv sommaren 2010
  •Ekolodningsresultaten från Torne älv sommaren 2009
  •Ekolodningsteknik
» Siken i Finska viken
» Siken i Bottniska viken
» Insjöarnas fisksamhällen
» Gös, abborre och gädda i havsområdet
» Fiskmärkning

Lax och öring i Torne älv

Ekolodning av stigande lax i Torne älv

Ökad kunskap om mängden lax som stiger i Torne älv och tidpunkten för laxsteget är viktig för att kunna vårda laxbeståndet och reglera fisket på rätt sätt. Forskningsinstitutet tillsammans med Fiskeriverket gör en uppföljning av upp stigande lax med ekolodsutrustning s.k. DIDSON.

Kattilakoski
Bild: Atso Romakkaniemi

DIDSON producerar en bild av fisk och andra föremål under vattnet med en upplösning av nästan samma kvalitet som en inspelning från en videokamera. Fiskar kan därmed räknas på ekolodets skärm. Man kan med Didson-enheten observera fiskar av laxstorlek på uppemot hundra meters avstånd.

Totala antalet stigande laxar räknas vid Kattilakoski forsnacke, ca 100 km från mynningen av Torneälven (kartan ,49 kb). Där installeras 2-3 Didson-enheter som täcker hela älvbredden. Registrering av uppvandringen genomförs från maj till förhösten d.v.s. under heladen tid, som laxar stiger i älven.

På den platsen där Didson-utrustningen är placerad kan fiske bedrivas ute i älvfåran, fiske bör undvikas i närheten av Didson-enheterna. Fiskare och andra som rör sig på stranden ombeds att ej gå i närheten av Didson-enheterna och vara försiktiga på grund avkablar på marken.

Viktigaste vildlaxälven

Anledningen till att just Torneälven undersöks så grundligt är att det är den största och viktigaste vildlaxälven i Östersjöområdet. Det har alltid varit mycket stridigheter om fisket av Torneälvslaxen i älven och älvmynningen.

De insamlade uppgifterna är en viktig del i den vetenskapliga uppföljningen och de används inom förvaltningen av Torneälvslaxen men också laxen i hela Östersjöområdet. Resultaten används av EU-kommissionen, Finland, Sverige samt Havsforskningsrådet (ICES).

Ekolodningen vid Kattilakoski forsnacke. Bilden har tagits från svenska sidan. Bilden: Ville Vähä


Tilläggsinformation:

Atso Romakkaniemi
Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos
Paavo Havaksen tie 3
P.O. Box 413, FI-90014 University of Oulu
Phone: +358400 143 116, E-mail: firstname.lastname@luke.fi

Juha Lilja
Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos
Survontie 9
FI-40500 Jyväskylä, Finland
Phone: +358400 513 365, E-mail: firstname.lastname@luke.fiTextversion

Jaa Jaa
 

Mera information
 
 Inom VFFI: 
 » Ekolodninsgresultaten från Torne älv sommaren 2012 
 » Ekolodningsresultaten från Torne älv sommaren 2011 
 » Ekolodningsresultaten från Torne älv sommaren 2010 
 » Ekolodningsresultaten från Torne älv sommaren 2009 
 
 Utom VFFI: 
 » DIDSON (Dual-frequency IDentification SONar) 
 

© Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.Förändrat 14.12.2012