Ohita navigointilinkitGå till frontsidan
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet är en del av Naturresursinsitutet
från 1.1.2015. www.luke.fi
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  

Undersökning av fiskens livsmiljö:
» VISEVARIS 
» Biomarkörer hos Östersjöns fiskar
» Skadliga ämnen i fisk
» Fiskbestånden i Östersjöns referensområden
» Havsvikarna som reproduktionsområden
» Fjärrkartering vid undersökning av reproduktionsområden
» Återhämtning i försurade fjällsjöar
» Biomanipulation i Vesijärvi
» Restaurering av laxens reproduktionsområden i Kiminge älv
» Restaureringar i utbyggda vattendrag
» Bestånden av vandringsfisk i Vanda å
» Evo-Life
» Nederbördsområdets näringsdynamik
» Fiskeriforskning inom vattendirektivet
» Öring i Mellersta Finland
» Förökningsstörning hos Östersjölaxen – M74-syndrom
» Förekomst av M74 hos lax från Simo, Torne, Kemi och Kymmene älv under olika år
» Oliktidig kumulativ mortalitet i gulesäcksstadiet bland separata grupper av avkomma
» M74-publikationer
» Provinkubering av laxyngel i gulesäcksstadiet

Undersökning av fiskens livsmiljö

Forskningsprogrammet tar fram information om olika fiskars krav på sin livsmiljö och vilken inverkan miljöförändringarna har. Kunskapen behövs då miljöns tillstånd utvärderas och inom fiskevården.

Programmet omfattar 15 projekt, de viktigaste är

1. fiskarnas krav på livsmiljö och inverkan av miljöförändringarna

2. utveckling av metoder för restaurering av vattendrag och utvärdering av restaureringarna

3. miljövervakning och utveckling av metoder för övervakningen

Fiske som fiskevård. Foto: Jukka Ruuhijärvi

Mer information

Martti Rask
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Evo vilt- och fiskeriforskning
Rahtijärventie 291, 16970 Evo
Tel. +358 - (0)205 751 420, Fax +358 - (0)205 751 429 
E-post: förnamn.släktnamn@luke.fi


Antti Lappalainen
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 
Viksbågen 4, PB 2
00791 Helsingfors
Tel. +358 - (0)205 751 257, Fax +358 - (0)205 751 202
E-post: förnamn.släktnamn@luke.fiTextversion

Jaa Jaa
 


© Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.Förändrat 4.8.2005