Ohita navigointilinkitGå till frontsidan
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet är en del av Naturresursinsitutet
från 1.1.2015. www.luke.fi
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  

Forskning om vård av fiskbestånden:
» Metoder för ekolodning i stora sjöar
» Fisktillgången och saimenvikaren
» Reglering av fisket med nät
» Hur siklöjebestånden skall utnyttjas
» Ryssjefisket på lax och sälskador
» Övervakning av fiskbestånden och resultat av utsättningar i Enare träsk
» Fiskundersökningar i Lokka och Porttipahta
» Vård av fiskbestånden i Ule träsk
» Storleken på gös som sätts ut
» Produktiviteten för sik som sätts ut i havsområdet
» Furunkulos-vibriosvaccinering vid öringsutsättning
» Utsättningar av harr i Kymmene älv
» Laxens diversitet
» Diversiteten hos sikstammarna i Kvarken
» Fiskstamsregister
» Hybrider vid vård av öringsbestånd
» Vård av saimenröding
» Återinförande av insjööringens naturliga livscykel
» Skillnader i harrstammarna
» Vård och utnyttjande av kräftbestånden

Forskning om vård av fiskbestånden

Forskningen ger kunskap om fiskutsättningar, fiskets inverkan, fiskstammarnas diversitet och om kräftor. Kunskapen är nödvändig då fiskevården skall planeras och förverkligas samt då resultaten utvärderas.

Programmet omfattar 20 projekt, de viktigaste är följande:

Ett fångstredskap för laxsmolt
töms.  Foto: Ari Saura
1. reglering av fisket

2. utsättningarnas produktivitet

3. fiskstammarnas diversitet

4. vård av kräftbestånden

Vid den forskning som gäller vård av fiskbestånd tar man ofta fiskmärkning till hjälp. Med märkning får man information bland annat om fiskens vandringar, tillväxt och fångstproduktion.

Bättre fiskevatten

Boken Bättre fiskevatten ger råd till exempel då man skall välja lämpliga arter och fiskar av god kvalitet för utsättning. Den berättar också bland mycket annat om vilken inverkan knutavståndet i näten har på bytesfiskens storlek.

Mer information

Ari Leskelä
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Joensuu vilt- och fiskeriforskning 
Yliopistokatu 6
80100 Joensuu
Tel. +358 - (0)205 751 404
Fax +358 - (0)205 751 409
E-post: förnamn.släktnamn@luke.fi

Matti Salminen
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 
Viksbågen 4, PB 2
00791 Helsingfors
Tel. +358 - (0)205 751 257
Fax +358 - (0)205 751 202
E-post: förnamn.släktnamn@luke.fiTextversion

Jaa Jaa
 


© Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.Förändrat 4.8.2005