Ohita navigointilinkitGå till frontsidan
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet är en del av Naturresursinsitutet
från 1.1.2015. www.luke.fi
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  

Forskning om vård av fiskbestånden:
» Metoder för ekolodning i stora sjöar
» Fisktillgången och saimenvikaren
» Reglering av fisket med nät
» Hur siklöjebestånden skall utnyttjas
» Ryssjefisket på lax och sälskador
» Övervakning av fiskbestånden och resultat av utsättningar i Enare träsk
» Fiskundersökningar i Lokka och Porttipahta
» Vård av fiskbestånden i Ule träsk
» Storleken på gös som sätts ut
» Produktiviteten för sik som sätts ut i havsområdet
» Furunkulos-vibriosvaccinering vid öringsutsättning
» Utsättningar av harr i Kymmene älv
» Laxens diversitet
» Diversiteten hos sikstammarna i Kvarken
» Fiskstamsregister
» Hybrider vid vård av öringsbestånd
» Vård av saimenröding
» Återinförande av insjööringens naturliga livscykel
» Skillnader i harrstammarna
» Vård och utnyttjande av kräftbestånden

Fiskstamsregister

Mer information

Marja-Liisa Koljonen
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Viksbågen 4, PB 2
00791 HELSINGFORS
Tel. +358 - (0)205 751 315
Fax +358 - (0)205 751 201
E-post: förnamn.släktnamn@luke.fi
 Textversion

Jaa Jaa
 


© Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.Förändrat 4.8.2005