Ohita navigointilinkitGå till frontsidan
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  
Första sidan Vilt Ren Fisk Akvakultur Ekonomi och samhället Statistik Kontaktuppgifter Publikationer Institutet

Direktionen

Direktionen är forskningsinstitutets högsta beslutande organ. Direktionen handhar strategiskt viktiga ärenden samt styr och övervakar institutets verksamhet.

I forskningsinstitutets direktion verkar:

 • Direktör Per-Edvin Persson, Vetenskapscentret Heureka (ordförande)
 • Direktör Sami Kurki, Helsingfors universitet, Ruralia-institut (vice ordförande)
 • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, Finlands viltcentral 
 • Professionell styrelse Jaana Korpi
 • Direktör Anne Ollila, Renbeteslagsföreningen
 • Direktör Katriina Partanen, Prokala
 • Direktör Mari Walls, Finland miljöcentral, havscentrum
 • Generaldirektör Eero Helle, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
 • Specialforskare Pekka Vuorinen, personalens representant, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

  Direktionens sekreterare är Sinikka Tainio.


Textversion

Jaa Jaa
 


© Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.Förändrat 1.2.2012