Ohita navigointilinkitGå till frontsidan
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet är en del av Naturresursinsitutet
från 1.1.2015. www.luke.fi
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  

Direktionen

Direktionen är forskningsinstitutets högsta beslutande organ. Direktionen handhar strategiskt viktiga ärenden samt styr och övervakar institutets verksamhet.

I forskningsinstitutets direktion verkar:

 • Direktör Per-Edvin Persson, Vetenskapscentret Heureka (ordförande)
 • Direktör Sami Kurki, Helsingfors universitet, Ruralia-institut (vice ordförande)
 • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, Finlands viltcentral 
 • Professionell styrelse Jaana Korpi
 • Direktör Anne Ollila, Renbeteslagsföreningen
 • Direktör Katriina Partanen, Prokala
 • Direktör Mari Walls, Finland miljöcentral, havscentrum
 • Generaldirektör Eero Helle, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
 • Specialforskare Pekka Vuorinen, personalens representant, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

  Direktionens sekreterare är Sinikka Tainio.


Textversion

Jaa Jaa
 


© Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.Förändrat 1.2.2012