Ohita navigointilinkitGå till frontsidan
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet är en del av Naturresursinsitutet
från 1.1.2015. www.luke.fi
Suomeksi | In English

  Översikt | Index A-Ö  

Sälar:
» ECOSEAL 
» Gråsäl
» Östersjövikare
» Sälarnas utbredning
» Sälarnas antal 
» Sälarnas föda
» Sälskador
» Jakt på säl 
» Sälarna i en föränderlig miljö
» Sälobservationer
» Saimenvikare
» Projekt

Sälar

Gråsälen har kraftigt ökat i antal.
Foto: Mervi Kunnasranta

Gråsälen och vikaren är viltarter I Finland. Jord- och skogsbruksministeriet handhar sälstammarnas förvaltning på fastlandet och på Åland är landskapregeringen den ansvariga myndigheten. Övervakning och forskning rörande sälstammarna hör till Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets ansvarområde.

Mångsidig forskning

Sälforskningen vid forskningsinstitutet har som huvuduppgift att övervaka sälstammarnas numerär och utbredning samt att bedriva vetenskaplig forskning rörande sälarnas levnadsvanor och sälstammarnas påverkan på sin omgivning.

Centrala frågor i övervakningen och inom forskningen är sälarnas näring, reproduktion, djurens rörelser, stammarnas numerär och genetiska månformighet. Vidare utreds sälarnas påverkan på fiskbestånden, sälarnas skadeverkan och förebyggande av sälskador och olika intressegruppers inställning till sälarna. Forskningsresultaten nyttjas i stor utsträckning vid förvaltningen av Östersjöns sälar.

Riktlinjerna för förvaltningen av Östersjöns sälar har presenterats förvaltningsplanen för Östersjöns sälar.

Projekt

Harmaahylje (på finska)
Itämerennorppa (på finska)
Saimaannorppa (på finska)Textversion

Jaa Jaa
 

Mera information
 
 Utom VFFI: 
 » Jord- och skogsbruksministeriet 
 » Förvaltningsplanen för Östersjöns sälstammar 
 » Ålands landskapsregering 
 
 Publikationer: 
 » Seals in the Baltic Sea - A threath, or a richness and resource 
 » PÅ TAL OM SÄL - Regionala och nationella synpunkter och förväntningar på förvaltningen av sälstammarna 
 

© Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.Förändrat 5.5.2011