Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Elintarvikkeet:
» Kuluttajien odotukset ja globaalit markkinat 
» Laadukkaat ja terveelliset elintarvikkeet 
» Monipuolinen ja kestävä tuotanto 
  •Kestävän kalatalouden mallialueet
  •Suomen kalankasvatuksen elinkaaritarkastelun päivittäminen
  •Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelman SOVA-arviointi
  •Esiselvitys vajaasti hyödynnetyn kalan kaupallisista käyttömahdollisuuksista
  •Pilottihanke vajaasti hyödynnetyn kalan käytön edistämiseksi
  •BENEFISH - Kalankasvatuksen hyvinvointitekijöiden taloudelliset vaikutukset eurooppalaisessa vesiviljelyssä
  •Vesiviljelyn monipuolistaminen
  •Tuotantobiologiset tutkimukset
  •Muikun ruokamädin tuotannon mahdollisuudet
» Muuttuvat elinkeinot ja kilpailukyky 
» Kalatalousbarometrit 
» Hankkeet

Pilottihanke vajaasti hyödynnetyn kalan käytön edistämiseksi

Särkikalojen tehopyynnillä voidaan poistaa vesistöstä ravinteita. Ravinteiden poisto kalastuksella on yksi valtioneuvoston Itämeriselonteossa tunnistetuista Itämeren hoitotoimista. Poistokalastus on myös osa ammattikalastuksen ja kalankasvatuksen edistämisen keinovalikoimaa. Särkikalojen laajamittaista kalastusta ei ole tähän asti pystytty pitkäjänteisesti järjestämään, koska kalan markkina-arvo ylittää vain harvoissa tapauksissa kalastuskustannukset.

Hankkeen tavoitteet

Pilottihankkeen yleisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä ravinteiden laajamittaiselle poistolle rehevöityneistä vesistämme. Pilotin avulla pyritään kehittämään taloudellisesti toimivia arvoketjuja särkikalojen hyödyntämiseen. Pilotilla selvitetään särkikalojen kestävän kalastuksen, kalan alkukäsittelyn, säilönnän, logistiikan ja jatkojalostuksen toimivuutta ja taloudellisuutta. Hanke toteutetaan kalastamalla merkittäviä määriä vähäarvoista kalaa kahdella rannikon tärkeimmällä vähäarvoisen kalan esiintymisalueella, Suomenlahdella ja pohjoisella Saaristomerellä, ja ohjaamalla saaliit erilaisiin käyttötarkoituksiin. Pilotista saatuja tietoja hyödynnetään valtakunnallisen poistokalastusjärjestelmän rakentamisessa.

Tulokset

Poistokalastus kiinnosti hankkeen tukemana ammattikalastajia paljon. Se mahdollisti koko saaliin hyödyntämisen ja täydensi kalastajan tulonmuodostusta. Poistokalastusjärjestelmän käynnistysvaiheessa yhteiskunnan tuki on välttämätön, mutta myöhemmin kalastuksen toivotaan jatkuvan kaupallisin perustein.

Hankkeen aikana syntyi uusia kaupallisesti toimivia vientimarkkinoita. Kalapihvit saivat paljon julkisuutta ja hyvän vastaanoton kuluttajilta. Kaupan, suurkeittiöiden ja kalanjalostajien kiinnostus särkikalatuotteisiin heräsi.

Hankkeessa testattu hapotusyksikkö toimi tehokkaasti. Menetelmä sopii kalastuksen, kalankasvatuksen ja elintarviketeollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn. Hapotettu kala sopii turkiseläinten rehun ja bioenergian raaka-aineeksi. Särkikalojen rasvapitoisuus oli liian alhainen biodieselin valmistukseen. Kalan biokaasutusta ja lisäarvotuotteiden valmistusmahdollisuuksia tutkitaan jatkohankkeissa. Hankkeessa kehitettiin myös menetelmää arvioida särkikalojen biomassaa matalilla rannikkovesillä.

Loppuseminaari 2012

Vastaava tutkija

Jari Setälä

Muut tutkijat / asiantuntijat

Jari Raitaniemi, Heikki Auvinen, Juha Lilja, Erkki Jaala, Asmo Honkanen, Jouni Vielma, Susanna Airaksinen, Markus Kankainen

Yhteistyötahot / rahoitus

Hankkeen laajaan yhteistyöverkostoon kuuluu mm. ammattikalastajia, kalanjalostajia ja bioenergia-alan yrityksiä.

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Kesto

2010-2011Tulostettava versio

Jaa Jaa
 
Ajankohtaista
 
 Särkikalojen kaupalliset markkinat kehittyvät 
 Särkikalojen poistokalastus jatkuu rannikolla tänä keväänä entistä laajamittaisemmin. Poistokalastuksella vähennetään rehevöityneistä vesistä ravinteita. Tavoitteena on hyödyntää kaikki pyydetty kala. Poistokalastusjärjestelmän käynnistysvaiheessa yhteiskunnan tuki on välttämätön, mutta myöhemmin kalastuksen toivotaan jatkuvan kaupallisin perustein. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen pilottihankkeen perusteella kaupallisia hyödyntämismahdollisuuksia on syntymässä.  
 
 

Lisätietoa
 
 RKTL:n sivuilla: 
 » Särkikaloista pihviä ja bioenergiaa 
 » Särki- ja lahnapihvit murtavat ennakkoluuloja 
 
 Muualla verkossa: 
 » Biotehdas pyörii ruokajätteillä (Apaja 1/2013) 
 » Särkikalat hyötykäyttöön (Apaja 2/2010, s. 10) 
 » Matkakertomus: Tutustumismatka Bergeniin 24. - 25.8.2010 
 » Matkakertomus: Marine ingredients -konferenssi Oslo 20. - 21.9.2010 
 
 Julkaisut: 
 » Pilottihanke vajaasti hyödynnetyn kalan käytön edistämiseksi. Loppuraportti 2012. 
 » Pilottihanke vajaasti hyödynnetyn kalan käytön edistämiseksi. Vuosiraportti 2010. 
 » Särkikalapihvien markkinointikokeilu vähittäiskauppamarkkinoilla 
 » Vajaasti hyödynnetyn kalan kaupalliset käyttömahdollisuudet 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 5.12.2013