Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

4.12.2002

Kalavedet kuntoon

Kalavesien hoidon opas on ilmestynyt

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiantuntijat ovat tehneet kirjan kalavesien hoidosta. Uusi kirja esittelee keskeiset kalavesien hoito- menetelmät. Niitä ovat veden laadun parantaminen, kalojen rakenteellisen elinympäristön kunnostamisen, kalastuksen ohjaus ja kalaistutukset. Mukana on myös rapuvesien hoito.

Kirja poikkeaa perinteisistä, istutuksiin keskittyvistä kalavesien hoidon oppaista. Pääpaino on kalataloudel- lisissa kunnostuksissa ja erityisesti kalastuksen ohjauksessa, jota ilman niin kunnostukset kuin kalaistutuksetkin vain harvoin tuottavat tulosta. Menetelmiin perehtymistä helpottavat käytännön esimerkit.

Kalavedet kuntoon -kirja on tehty erityisesti kalastusalueiden ja osakaskuntien tarpeita varten, mutta tieto on sovellettavissa muuhunkin kalavesien hoitoon. Kirja sopii niin hoidosta päättäville, toimenpiteitä toteuttaville, menetelmien valinnassa neuvoville kuin viranomaisillekin. Se on perusteos myös ympäristö- ja kalatalousopetukseen sekä lähdekirja kaikille niille, joita kiinnostaa monimuotoinen, terve vesiluonto.

Kalavesien hoitoon ei ole olemassa yhtä viisastenkiveä. Jokainen kalavesi - järvi, joki, puro ja rannikkoalue - ja siihen liittyvät odotukset ovat erilaisia. Tärkeää olisi osata tunnistaa kussakin tilanteessa tarvittavat toimenpiteet ja mahdollisuudet. Hyviä tuloksia saadaan vasta, kun kokonaisuus on hallinnassa. Tämä tarkoittaa paitsi huolellista suunnittelua, myös johdonmukaista toimintaa ja tulosten arviointia.

Kalavesien hoitoon käytetään vuosittain yli 20 miljoonaa euroa. Tulokset eivät läheskään aina vastaa odotuksia. Työhön ryhdyttäessä ei useinkaan tiedetä, mihin pyritään. Tehtävän kokonaisuus on hahmottumatta ja suunnittelu riittämätöntä.

Kalavedet kuntoon, 272 sivua, 30 euroa
Myynti: puh. 0295 327 399, sähköposti julkaisumyynti@luke.fi

LISÄTIETOJA
Kirjan toimittajat
Matti Salminen, puhelin 0295 327 257 ja
Paula Böhling, puhelin 040 549 8931


Tulostettava versio

Jaa Jaa
 


© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Julkaistu 4.12.2002