Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelma

Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelma edellyttää, että jäsenmaat tuottavat yksityiskohtaista tietoa kalataloudestaan. Tietoja käytetään mm. yhteisen kalastuspolitiikan tueksi tehtävissä tieteellisissä analyyseissä ja neuvonannossa.

Ohjelman taloudellis-yhteiskunnalliset tiedot kattavat seuraavat kokonaisuudet:

  • Kalastuksen taloudelliset tiedot
  • Kalastuksen saalis- ja pyyntiponnistustiedot
  • Vesiviljelyn taloudelliset tiedot
  • Kalanjalostuksen taloudelliset tiedot

Ohjelman biologiset tiedot sisältävät:

  • Kalakantojen biologiset muuttujat
  • Silakan kaikuluotaukset ja koetroolaukset merellä
  • Lohen jokiseurannat Simo- ja Tornionjoella

Lisäksi kalastusalan meriekosysteemiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan biologisista ja taloudellis-yhteiskunnallisista tiedoista laskettavien ympäristöindikaattoreiden avulla.

Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmasta on säädetty EY-asetuksessa N:o 199/2008. Yksityiskohtaisia sääntöjä, määritelmiä ja vaatimuksia on esitetty Komission asetuksessa (EY) N:o 665/2008 ja Komission päätöksessä N:o 2010/93/EU. Suomessa maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toteuttamaan ohjelman tiedonkeruut, tietovarantojen ylläpidon ja tietojen jakelun.
 
Yhteyshenkilöt:

Taloudellis-yhteiskunnalliset tiedot
Heidi Pokki

Biologiset tiedot
Ari Leskelä

Koordinaattori
Timo Myllylä

 

 Tulostettava versio

Jaa Jaa
 

Lisätietoa
 
 RKTL:n sivuilla: 
 » Kalavarojen arviointi 
 
 Muualla verkossa: 
 » EU:n yhteinen kalastuspolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö 
 » Data Collection Framework 
 » DCF legislation 
 

© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 29.10.2013