Ohita navigointilinkitSiirry RKTL:n etusivulle
RKTL on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
In English | På svenska

  Sivukartta | Hakemisto A-Ö  

Tuotteet ja tilaukset:
» Mäti
» Pikkupoikaset
» Laitoskalat
» Luonnonravintokalat
» Oheispalvelut 
» Vesiviljelyn laatujärjestelmä

Vesiviljelyn laatujärjestelmä

Laatujärjestelmän tavoitteena on palvella asiakkaita, henkilöstöä ja omistajia (RKTL, MMM).

Asiakkaille voidaan laatujärjestelmän avulla antaa tiedot toimintatavoista, joilla tuotteet tuotetaan ja toimitetaan, valvotaan laatua ja korjataan havaittujen virheiden syyt. Asiakas saa hyvän varmuuden tuotteiden laadusta ja toiminnasta.

Henkilöstölle järjestelmä antaa kokonaiskuvan tehtävistä, niiden tavoitteista, keskinäisistä riippuvuuksista ja toteutusorganisaatiosta. Tämä auttaa henkilöstöä toimimaan työssään ja siihen liittyvissä valinta- ja päätöstilanteissa kokonaisuuden kannalta parhaalla tavalla.

Tutkimuslaitokselle ja sektorihallinnolle järjestelmä antaa tietoa siitä, millä tavoin vesiviljely toteuttaa hallinnonalan ja RKTL:n tavoitteita ja soveltaa toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä.

Koko vesiviljelyn kattava laatujärjestelmän on rakennettu ISO 9001:2000 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001/1996 standardien edellytysten mukaan. Toimivuus on varmennettu auktorisoidulla sertifioinnilla.

Laatujärjestelmä laadunhallinnan työkaluna

Nykyaikaisessa laatuajattelussa laatu ei ole yksin tuotteen vaan koko toiminnan ominaisuus. Tuotteen virhe on seurausta toiminnan virheestä. Virheen toistumista ei siksi voi estää korvaamalla tai korjaamalla lopputuotteita. Laatuvirheitä ja niiden kustannuksia voidaan vähentää vain tekemällä korjauksia itse tuotantoprosessiin. Tuotelaatu ei voi enää olla ainoa valvontakohde, vaan valvonnan ja kehittämisen kohteeksi on otettava myös toiminnan laatu.

Laatujärjestelmät (tai kuvaavammin toimintajärjestelmät) perustuvat edellä kuvattuun ajatusmalliin. Laatujärjestelmissä kuvataan tuotantoprosessit ja niiden kriittiset kohdat sekä keinot, joilla prosesseja valvotaan ja parannetaan. Laatujärjestelmän ideana on rakentaa koko toiminta sellaiseksi että laatuvirheiden riski on mahdollisimman pieni ja laatuvirheiden syyt havaitaan ja poistetaan ajoissa.

Laatujärjestelmistä on hyötyä kaikille toimijoille. Tavarantoimittajan laatujärjestelmän avulla ostaja pystyy arvioimaan, onko tavarantoimittajan tuotteissa ja toimintatavassa sellaista, joka olisi riski oman toiminnan laadulle. Omaan laatujärjestelmäänsä ostaja voi määritellä ne kriteerit, jotka jokaisen toimittajan on täytettävä.Tulostettava versio

Jaa Jaa
 


© Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.Muokattu 17.8.2007